Avslutning i Erasmus+ projektet ”Women return to work”

Avslutning i Erasmus+

Projektet ”Women return to work” har avslutats med en slutrapport som fick höga poäng. Se vidare FB ”Women return to work”.