METOO – NOMORE

Välkommen till ett halvdagsseminarium om samspelet på din arbetsplats. Anmälan och frågor till Susanna Käll info@minerva.nu tfn: 070-571 12 90 Inbjudan i PDF format för att skriva ut: ME TOO NO MORE...

Intervju med projektledaren

Erasmus+ projektet Women Return to Work som Stiftelsen Minerva är projektledare för har nu passerat halvtid. Inom ramen för projektet så ska fyra fysiska transnationella möten ske. Tre möten har ägt rum, dessa i Sverige, Nord Irland och Polen. Nu återstår det sista avslutande mötet i Turkiet – ett möte som Du har möjlighet att delta på.  Vi passar på att dela med oss av en intervju med projektets internationella projektledare Marianne Lundberg. Kontakta gärna Marianne (070-840 32 80) för mer information och program för resan till Konya Turkiet. Hej Marianne, Du är ju internationell projektledare för Erasmus+ projektet Women Return to Work. Nu har projektet passerat mer än halvtid det känns spännande att höra från dig vad du upplever har hänt sedan starten.  Vad tycker du hittills har varit den största lärdomen i projektet? Att kvinnor i våra partnerländer  har så mycket gemensamt. Att det finns ett så stort intresse av våra aktiviteter vid främst de transnationella mötena. Att vi gör rätt och bra saker.   Vad är du mest stolt över att ha fått dela med dig av till partners i Turkiet, Nordirland och Polen?  Dels att få dela samtliga partners erfarenheter och deras ”best practice”, men mest att få sprida vårt kvalitetssäkrade Mentorprogram. I projektet är spridningen av våra erfarenheter från mentorprogram för invandrade arbetssökande kvinnor med akademisk bakgrund.   Finns det något speciellt som du skulle vilja dela med dig av till Dalarna som ett resultat av projektet?  Dela glädjen av att samarbeta med Europeiska partners. Samt att visa hur våra partners arbetar med de frågor som ligger oss varmast om hjärtat. Visa de stora positiva förändringar som...

Minerva är partner i nytt Erasmus+ projekt

Stiftelsen Minerva är partner i ett nytt EU projekt: Erasmus+ projektnamn: ip4women. Projektet vänder sig till kvinnor som önskar att söka patent för en uppfinning. Slutprodukten blir en informationsplattform, där kvinnor dels kan hitta användbar information om patent, men också söka en mentor för rådgivning på vägen mot ett framgångsrikt patent. Projektet har 8 partners: Uppdragshuset AB i Stockholm är projektägare. Partners i övrigt kommer från Sverige, Turkiet, Slovakien och Polen. Projektet pågår till sista september 2019. Om du är kvinna med tankar om att söka patent: hör av dig till oss så ger vi mer information om satsningen! kontaktperson på Minerva är Marianne Lundberg...