Minerva startar nytt EU projekt i oktober

Minerva startar nytt EU projekt i oktober inom programmet Erasmus+ . Projektet kommer att pågå i 24 månader. Projektet handlar om hur kultur i turismsektorn ska ge nya jobb i Europa. Minerva är projektägare och partners kommer från UK, Polen, Turkiet och...