METOO – NOMORE

Välkommen till ett halvdagsseminarium om samspelet på din arbetsplats. Anmälan och frågor till Susanna Käll info@minerva.nu tfn: 070-571 12 90 Inbjudan i PDF format för att skriva ut: ME TOO NO MORE...