DELTA I MENTORPROGRAM

Minerva Folder 2014

kannons_uppe

 

Stiftelsen Minerva startar nästa kvalitetssäkrade mentorprogram under Mars 2016. på www.minerva.nu finns vår broschyr som berättar om det unika med Minervas mentorprogram. Där kan du också boka ett personligt möte och plats att delta. Välkommen!

”Stiftelsen Minerva har lång erfarenhet av mentorprogram och mycket hög kompetens och erfarenhet, vilket präglar hela processen. Verksamheten vilar på stark värdegrund vilket ger hög trovärdighet för mig”
Jörgen Fältsjö, VD Kraftplan AB, en av Minervas erfarna mentorer

 

kannons_nere