MINERVAS MENTORPROGRAM

mariannhem ”Att delta i Minervas mentorprogram har överträffat mina förväntningar. Det är fantastiskt att få möjligheten, stimulansen och tiden att få reflektera över och studera sitt eget sätt att arbeta och att därmed utvecklas i sin yrkesroll.
Dessutom är det mycket stimulerande att få möta och lära känna personer inom andra verksamheter än ens egen och på så vis skaffa sig nya pusselbitar till sitt egetnätverk.”

Marianne Omne-Pontén, FoU-samordnare, Dalarnas Forskningsråd, adept i Mentorprogram Nr 4

osahem ”Jag har både varit adept och mentor i Minervas mentorprogram och fått många värdefulla kontakter via detta. Jag ser utbytet mentor – adept som ett jämbördigt förhållande där båda parter ger och tar ur sina olika erfarenheter.
Jag skulle vilja säga att jag har utvecklats som människa tack vare mentorprogrammet och detta har berikat mig i min yrkesroll. Det är bra att gå utanför sin egen organisation och jag har träffat folk från olika delar av Dalarnas näringsliv som jag aldrig skulle ha kommit i kontakt med annars.”

Åsa Lindgren, utbildningschef, Stora Fors AB, adept i Minervas 3:e mentorprogram och mentor i det 4:e

kjellhem ”Minerva gör en viktig insats för att skapa fler kvinnliga ledare i Dalarna. Jag har haft förmånen att få vara mentor till fyra duktiga adepter. Kombinationen av seminarier och mentor – adeptmöten är en bra form. Själv har jag lärt mycket om skillnader och likheter mellan manliga och kvinnliga ledare.”

Kjell Nohrstedt, VD, Proffice, mentor i mentorprogram 1-4

evahem ”Det räcker inte med att ha en stark vilja och mycket energi. Det gäller att lära sig sortera och prioritera också, både inombords och runt omkring sig. För mig blev Minerva plattformen och min mentor ett viktigt bollplank.”

Eva Wikner Grahnström, VD, Heimer & Company Reklambyrå AB, adept i Minervas första mentorprogram

margarhem ”Året som adept var för mig, som företagare, ett intensivt år då mycket hände och förändrades hos mig, inom företaget och runt omkring mig. Nu efteråt inser jag att det var tack vare mentorprogrammet som allt hände!
Det gav mig inblick, ”inkliv” steg för steg, in i samhälls- och näringslivssystemet och marknaden. Jag fick många kontakter och lärde mig oerhört mycket av alla de duktiga, generösa och ödmjuka människor jag mötte inom programmet.”

Margareta Olsson, VD, Rent Hus AB, adept i mentorprogram nr 2

tagehem ”Att vara mentor har ökat min medvetenhet om att det faktiskt finns begränsningar för kvinnor i det svenska samhället idag.
Själv arbetar jag i en hierarkisk, manlig värld och mina adepter har hjälpt mig att se på organisationen ur ett annat perspektiv än jag är van vid. Det har varit väldigt nyttigt.
Att mentor-adeptförhållandet är ett utbyte mellan jämbördiga parter uppskattar jag mycket. Jag vill påstå att vi ger och tar precis lika mycket.”

Tage Johansson, stabchef, I13, mentor i mentorprogram nr 4 och 5