METOO – NOMORE

Välkommen till ett halvdagsseminarium om samspelet på din arbetsplats.

Anmälan och frågor till Susanna Käll info@minerva.nu tfn: 070-571 12 90

Inbjudan i PDF format för att skriva ut:

ME TOO NO MORE 10