Minerva är partner i nytt Erasmus+ projekt

Stiftelsen Minerva är partner i ett nytt EU projekt: Erasmus+ projektnamn: ip4women.

Projektet vänder sig till kvinnor som önskar att söka patent för en uppfinning. Slutprodukten blir en informationsplattform, där kvinnor dels kan hitta användbar information om patent, men också söka en mentor för rådgivning på vägen mot ett framgångsrikt patent.

Projektet har 8 partners: Uppdragshuset AB i Stockholm är projektägare. Partners i övrigt kommer från Sverige, Turkiet, Slovakien och Polen.

Projektet pågår till sista september 2019.

Om du är kvinna med tankar om att söka patent: hör av dig till oss så ger vi mer information om satsningen! kontaktperson på Minerva är Marianne Lundberg president@minerva.nu