PRESENTATION

 

Stiftelsen Minerva är ett regionalt kunskapscentrum för idé- och kompetensutveckling för kvinnor och män i Dalarna.

Efter två lyckade år som projekt åren 1992-1994, bildades Stiftelsen Minerva år 1995. Stiftarna har förankring inom fackliga, politiska och offentliga organisationer samt representanter från stora och små företag.
Stiftelsen Minerva är politiskt och religiöst obunden samt är inte vinstdrivande. Stiftelsens främsta focus är på ledarutveckling genom kvalitetssäkrade och certifierade mentorprogram.

pic5