STYRELSE

Adress: Kyrkbacksvägen 8, 791 33 Falun
E-mail info@minerva.nu
Tel: Minervas kontor 023-159 11

marianne Marianne Lundberg
Ordförande
Marianne är leg. sjuksköterska och högskolelärare. Marianne har varit ordförande sedan 1997 och leder arbetet i Stiftelsen Minerva. Marianne har också många års erfarenhet av projektarbete både i Sverige och internationellt.
E-mail: president@minerva.nu
Mobil: 070-840 32 80
Fax: 023-697 80
amanda-frank Amanda Frank
Amanda Frank är doktorand vid Hälsohögskolan i Jönköping / Högskolan Dalarna i ämnet Välfärd och Socialvetenskap. Amanda har en magisterexamen i Sociologi och ansvarar för sociologiska och samhälleliga forskningsområden.
 mehrdad Mehrdad Beigi
Mehrdad Beigi är psykolog, psykoterapeut och handledare i psykoterapi. Han är utbildare, konsult och egenföretagare med en mångkulturell bakgrund.
 1 Britt-Marie Ersmark
Socionom med mångårig erfarenhet av HR-frågor inom offentlig sektor främst Landstinget Dalarna, Stockholms läns landsting och Regeringskansliet. I rollerna som HR-chef, HR-strateg och HR-specialist har Britt-Marie arbetat mycket med chefs-och ledarutveckling och funnit att Mentoring är mycket framgångsrikt för att utveckla ledarskap.
Elin1 Elin Alsiok
Elin Alsiok har en fil mag i Upplevelseproduktion, idag äger och driver hon Stolthetsbyrån AB. Stolthetsbyrån hjälper företag och organisationer att förbättra sitt kundbemötande och öka sin stolthet. Elin har en bakgrund som projektledare på Handelskammare.