STYRELSE

Adress: Kyrkbacksvägen 8, 791 33 Falun
E-mail info@minerva.nu
Tel: Minervas kontor 023-159 11

marianne Marianne Lundberg
Ordförande
Marianne är leg. sjuksköterska och högskolelärare. Marianne har varit ordförande sedan 1997 och leder arbetet i Stiftelsen Minerva. Marianne har också många års erfarenhet av projektarbete både i Sverige och internationellt.
E-mail: president@minerva.nu
Mobil: 070-840 32 80
Fax: 023-697 80
Kristina Nasenius
Styrelsemedlem

Kristina har arbetet i Stiftelsen Minerva i 17 år. Bl a i styrelsen men också som processledare i mentorprogram och även medverkat i genomförandet av EU projekt.
Ann-Sofie Holmberg
Styrelsemedlem

Ann-Sofi har varit mentor i Minervas mentorprogram både regionalt och i EU projekt. Mångårig styrelseledamot.