STYRELSE

Adress: Kyrkbacksvägen 8, 791 33 Falun
E-mail info@minerva.nu
Tel: Minervas kontor 023-159 11

marianne Marianne Lundberg
Ordförande
Marianne är leg. sjuksköterska och högskolelärare. Marianne har varit ordförande sedan 1997 och leder arbetet i Stiftelsen Minerva. Marianne har också många års erfarenhet av projektarbete både i Sverige och internationellt.
E-mail: president@minerva.nu
Mobil: 070-840 32 80
Fax: 023-697 80
 Yvonne Wiberg 

yvonne@minerva.nu

Petra Bjernulf 

petra.bjernulf@norkay.se

Åsa Lindgren-Nordin

asa.lindgren-nordin@ejendals.com