Verksamhetminerva-logo

 

broschyrbild

Minervas Broschyr

 

Kunskapscentrum

Stiftelsen Minerva är ett regionalt kunskapscentrum för idé- och kompetensutveckling för kvinnor och män i Dalarna.
Minerva startade som ett projekt 1992 och tre år senare bildades Stiftelsen Minerva. Stiftarna har förankring inom stora och små företag, fackliga, politiska och offentliga organisationer.
Stiftelsen Minervas verksamhet präglas av ett okonventionellt arbetssätt.

dnv-gl

Mentorprogram

En av hörnstenarna i Minervas verksamhet är kvalitetssäkrade certifierade mentorprogram.
Minerva har bedrivit regionala, nationella, internationella mentorprogram sedan 1992.
Målgrupp för Minervas Mentorprogram är kvinnor och män som vill stärka sitt ledarskap.
Mentorprogrammet pågår ett år och innehåller många olika moment. Läs gärna i vår
broschyr under Minervas Mentorprogram om det unika med vårt mentorprogram. Kontakta oss gärna för mer information och ett personligt möte.

Nätverk

Stiftelsen Minerva är också ett starkt nätverk för företag och personer som söker olika plattformar i sin utveckling.
Se gärna på vår presentation på Linked In. Stiftelsen Minerva har också ett stort Europeiskt nätverk genom alla genomförda EU projekt.