Stiftelsen Minerva är partner i ett projekt inom Erasmus+ som handlar om att bygga upp en plattform för kvinnor som söker information om patent. Projektägare är Uppdragshuset AB i Stockholm. Dessutom är det två NGO`s  från Polen som deltar samt två NGO`s från Slovakien. Samtliga arbetar med att stödja kvinnor inom näringslivet samt att arbeta med utbildning främst inom IT. Två turkiska organisationer deltar också. De är tekniska specialister på plattformar. Plattformen är under produktion och kommer inom kort att presenteras.