euflagga1

Nytt EU projekt i Minervas regi! Erasmus+ – “Women return to work”.

I sommar har Stiftelsen Minerva fått ett positivt besked från högskoleverket om ett nytt projekt. Projektet söktes i mars 2016. Minerva är koordinator och partners kommer från Nord Irland (The Rural Centre), Polen (Foundation Institute of Human Development) och Turkiet (Konya Metropolitan Municipality Art and Vocational Training Courses).

Projektet är inriktat på nya möjligheter att hitta jobb i de olika länderna. De deltagande länderna arrangerar var sitt möte/konferens i respektive land. Där presenteras ”good practice” d.v.s. tidigare genomförda insatser för arbetsmarknaden som blivit lyckade.

Stiftelsen Minerva presenterar sitt ISO 9001 certifierade mentorprogram, Nord Irland arbetsmodeller för ökat företagande, Polen insatser för personer med funktionshinder, Turkiet utbildningsinsatser för arbetssökande, framför allt kvinnor.

Tiden mellan konferenserna ska nyttjas till lokala/regionala möten och spridningsaktiviteter. Projektet startar den första oktober och pågår i två år.

Följ gärna projektet och se fler bilder på Facebook-sidan Women Return to Work 


Transnationellt möte i Konya Turkiet maj 2018

 

Under mötet fick vi se på KOMEKS stora och intressanta utbildningscenter. De flesta studenter är kvinnor som söker sig ut på arbetsmarknaden. Bara i Konya fanns ca 35 lärocenter med utbildning i sömnad, måleri, konst, keramik, mattillverkning, matlagning m.m. Deltagarna hade också undervisning i KOMEKS skolbyggnader i IT, språk, matematik, estetik, m.m.

Där fanns också en företagsskola. Under våra dagar i Konya fick vi besöka lärocenter, undervisning och deras stora mässa med hundratals exempel på vad eleverna tillverkat. Vi hade också en konferens där samtliga partners presenterade sin ”best practice”. Vi fick också träffa flera företagare/entreprenörer som berättade om sin karriär via KOMEKS lärocenter.

Spridningen av vårt projekt var verkligen stor i Konya. Det fanns roll ups i alla byggnader vi besökte med information om projektet. Vi fick också spridning via lokala, regionala och nationella medier. Vi var t ex med i nationell TV samma dag som vi besökte den stora mässan.

 

Klicka på länkarna för att ta gärna del av nyhetsbrevet samt rapporten av Suleyman Kececi, KOMEK.

Newsletter Turkey

WRW – Final Conference


Transnationellt möte #1

Varmt välkommen till vårt första internationella möte på Grand hotell i Falun den 1-2 december.

Vi har bjudit in personer som kan ha särskilt intresse av vårt Erasmus+ projekt ”Women return to work”- kanske är du en av dem? Eller har vi missat att maila dig? Känn dig varmt välkommen! Läs inbjudan och anmäl dig snarast till president@minerva.nu

minerva-s1minerva-s-2


Det första transnationella mötet inom ramen för Erasmus+ projektet Women Return to Work har nu arrangerats i Falun. Ett lyckat möte med många intressanta diskussionen och aktiva deltagare. Följ gärna projektet och se fler bilder på Facebook-sidan Women Return to Work 

dsc01917


Transnationellt möte #2

Stiftelsen Minerva deltog i Erasmus+ projektets andra transnationella möte på Nord Irland i maj 2017.

Syftet var att ta del av The Rural Centers stora nätverk och deras framgångsrika arbete med företagsrådgivning för kvinnliga entreprenörer. Vi fick också ta del av flera av Nord Irland satsningar för arbetssökande. Det kan vara kompletterande av utbildning, coaching, rådgivning i sociala frågor. Det som imponerade var det stora engagemang som visades från regionala aktörer, NGO:s, föreningar och nätverk. Vår värd Heather från The Rural Centre hade samlat delar av sitt stora nätverk för presentationer den 12 maj i Enniskillen. Erfarenheterna omsätts nu i projektet Erasmus+  ”Women return to Work”.

Stiftelsen Minervas partners presenterar nyhetsbrev, ta gärna del av dessa nedan: 


Transnationellt möte #3

Inom ramen för Erasmus+ projektet ”Women Return to Work” som Stiftelsen Minerva projektleder så deltog vi vid transnationellt möte i Polen den 11-15:onde oktober. Ett spännande program där Minervas representanter Marianne Lundberg och Kristina Nasenius bland annat fick ta del av Polens ”Best practice”.

Hela projektteamet tillsammans med föreläsaren Beata Zelek.

Projektmöte i Foundation Institute for Human Development i byn Zbydniów ca 50 km från Krakow.

Ordföranden i Institute for Human Development Grzegorz Kot tillsammans med Mateusz Ploskonka direktör för socialförvaltningen i Krakow kommun.

Projektets turkiska team från KOMEK i Konya Turkiet. 


Programmet för de tre mötesdagarna presenteras nedan: 


Vår polska partners nyhetsbrev presenteras nedan: