Jämställt - hela tiden

Tre partners genomför nytt ESF projekt ESF projekt ”Jämställt-hela tiden” har startat i februari. Länsstyrelsen i Dalarna är projektägare och Hedemora Näringsliv och Stiftelsen Minerva samverkanspartners. Projektet går ut på att öka kompetensen avseende medvetenhet om jämställdhetens betydelse för tillväxt och utveckling. Projektet startar med en analys- och planeringsfas. Bl a ska enkäter och intervjuer […]

Genderschool

http://www.genderschool.se/ Kön spelar roll – även i arbetslivet Till Nytta för ett jämställt arbetsliv Gender School ska öka jämställdheten i arbetslivet genom att bygga på kunskap, ändrade attityder och utvecklingsarbete. Det ska bli lika naturligt att följa regler och lagar i jämställdhetsarbetet som att följa våra trafikregler. Projektet handlar om ett genomgripande förändringsarbete där jämställdhetsfrågorna […]

Job Innovation

  Flyer Summary Inbjudan 17 nov 2010 konferens Job Innovation utvärdering