http://www.genderschool.se/

Kön spelar roll – även i arbetslivet

frontpage

Till Nytta för ett jämställt arbetsliv

Gender School ska öka jämställdheten i arbetslivet genom att bygga på kunskap, ändrade attityder och utvecklingsarbete. Det ska bli lika naturligt att följa regler och lagar i jämställdhetsarbetet som att följa våra trafikregler.
Projektet handlar om ett genomgripande förändringsarbete där jämställdhetsfrågorna blir integrerade i det vardagliga arbetet.