LSDLEUES

Tre partners genomför nytt ESF projekt

ESF projekt ”Jämställt-hela tiden” har startat i februari. Länsstyrelsen i Dalarna är projektägare och Hedemora Näringsliv och Stiftelsen Minerva samverkanspartners. Projektet går ut på att öka kompetensen avseende medvetenhet om jämställdhetens betydelse för tillväxt och utveckling.

Projektet startar med en analys- och planeringsfas. Bl a ska enkäter och intervjuer genomföras för att ta reda på målgruppens behov av kompetensutveckling och utbildning. En av många intressanta frågor i projektet är hur Dalarna ska lösa deltidsarbetslösheten blad brandmän och vårdanställda. I november 2016 övergår projektet i genomförandefasen. Resultaten från analysfasen styr aktiviteterna för målgrupperna.

2016-04-22_00208

Jämställt – hela tiden

Projektet erbjuder deltagande organisationer utbildning inom jämställdhet och inkludering. Insatserna ska bidra till en mindre könssegregerad arbetsmarknad och till att fler kvinnor ges möjlighet att arbeta heltid.

Aktiviteter Analysfas 1 feb 2016 – 31 okt 2016.

  • Intervjuer med deltagande organisationer => målgruppsanalys med fastställt antal deltagare
  • Sammanställning av erfarenheter gällande brytandet av könssegregeringen.
  • Framtagande av planer för jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering, implementering och utvärdering
  • 2 styrgruppsmöten inkl. utbildning härskartekniker och icke-diskriminering

Aktiviteter Genomförande 1 nov 2016 – 31 okt 2018

  • Kompetensutveckling för kommunala tjänstemän, politiker och skolpersonal gällande jämställdhet och inkludering
  • Yrkesmässig kompetensutveckling av deltidsarbetslösa kommunanställda (Räddningstjänsten DalaMitt)
  • Grundläggande föreläsningar om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering
  • 10 styrgruppsmöten

2016-04-25_00209

Målgrupp
Falu kommun
Gagnef kommun
Hedemora Energi AB
Hedemora kommun
Hedemora Näringsliv AB
Mora kommun
Räddningstjänsten DalaMitt
Säters kommun
Älvdalens kommun
Deltar gör också
Kommunal i Dalarna
Rädda Barnen Hedemora
Samarkand AB
Stiftelsen Minerva