Kort om via-mentoring

http://www.via-mentoring.org/

Mentoring är en metod för tillväxt i arbetslivet.
Via-mentoring är ett gränsöverskridande projekt i samarbete mellan Stiftelsen Minerva i Dalarna och Likestillingssenteret i Hamar.
Företag som erbjuder mentorprogram till sina anställda får mer kompetenta och motiverade medarbetare. I ett mentorprogram  får adepten/deltagaren ökad självkännedom , bättre ledaregenskaper och kan fatta bättre beslut. Ett mentorprogram ger också ett ovärderligt nätverk med andra adepter och mentorer.
Mentoring är också användbart vid rekrytering.
Stiftelsen Minerva och Likestillingssenteret har många års erfarenhet av mentorprogram. Ta kontakt med oss via vår hemsida för ytterligare information.

 

logos

 

 

2

3