ATHENA ERGANE

– ett Leonardo da Vinci projekt

 

Europeiskt nätverk för kvinnliga arbetsgivare/företagare och anställda i mansdominerade branscher och SME industrier.
EU projektet ATHENA ERGANE är planerat för att under en två års period ge stöd till kvinnliga arbetsgivare/företagare och anställda kvinnor i mansdominerade branscher och SME industrier. Målgruppen är kvinnliga företagare och anställda, kvinnliga chefer, kvinnliga ingenjörer, kvinnliga tekniker i mansdominerade industrier t.ex. stålindustri och verkstadsindustri, kvinnor inom livsmedelstiliverkning och kvinnor inom mansdominerade fält i hälso- och sjukvård m.fl.
Fem länder inom EU deltar i projektet. Tyskland styr och leder projektet. Övriga deltagarländer är Finland, Sverige, Italien och Grekland.
Kvinnliga arbetsgivare och kvinnor i ledande positioner ställs inför speciella problem när de ska handskas med personal, förhandla med sin affärskontakter och handskas med databaserad informationsteknik. Enligt studier som är genomförda av Handelskammaren i Hamburg, lider många kvinnliga företagare brist på värdefull information och spetskunskap, vilket deras manliga konkurrenter automatiskt erhåller från sina paraplyorganisastioner. Allt eftersom internationell konkurrens blir starkare och starkare, behöver kvinnorna speciellt stöd för att utjämna skillnaderna och förutsättningarna i konkurrensen och därmed kunna överleva ekonomiskt på den Europeiska marknaden. Genom att stärka kvinnliga företagare och kvinnliga anställda bidrar man till företagens utveckling och därmed säkras arbetstillfällen i SME industrier.
Syftet med projektet är att etablera ett nätverk för kvinnliga företagare och anställda på en internationell nivå för att öka deras kompetens och förtroende i affärskontakter på den regionala, nationella och internationella marknaden. Projektet bygger på nätverksarbete och innehåller följande aktiviteter.
Uppbyggnad av ett internationellt nätverk för kvinnliga företagare och anställda. Träning i marknadsföring och kommunikation. Träning och stöd i användandet av databaserad informationsteknologi för nätverk. Träning i främmande språk. Träning i affärsrelationer.
Träningsmodulerna kommer att innehålla nationella seminarier, egenträning på arbetsplatsen och en internationell kongress.

 

Leonardo_Logo