1
Prag frihetsdagen 10 år – 17/11 -89
2
Prag seminariet 22/11 -99
3
Riga seminariet 15/1 -00
4
Riga seminariet 15/1 -00
5
Falun 8-9 september
6
Falun 8-9 september

MENTOR ATHENA

– ett Leonardo da Vinci projekt

Under 1998 sökte Stiftelsen Minerva ekonomiska medel från EU programmet Leonardo da Vinci för att driva ett internationellt mentorprogram (Mentor-Athena). Projektet är ett pilotprojekt med åtta deltagarländer – fem Östeuropeiska länder nämligen Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tjeckien samt tre Västeuropeiska länder Sverige, Belgien och Spanien.
I december 1998 fick Minerva ett positivt beslut från EU kommissionen att projektansökan beviljats.
Projektet som redan startat med projektledarträff och uppstart i mentorprogrammet pågår under tiden år 1999 och 2000. Projektet kommer att följa Minervas regionala mentorprograms intensioner men anpassas till en Europeisk modell.
De Östeuropeiska länderna har valt ut fem adepter i var och de Västeuropeiska länderna kommer att förse dessa med mentorer från sitt varierade nätverk.
I projektet kommer förutom de personliga mentor-adeptkontakterna även att ingå en utvecklingsplan för varje adept. Minerva leder och styr projektet medan de nationella projektledarna blir adepternas närmaste kontakter på hemmaplan.
Projektets mål är att skapa samarbetsmodeller mellan öst och västeuropa (mentorprogram), utveckla kunskap om kulturella olikheter och på sikt underlätta för östeuropa att bli medlemmar i EU.

Upptakt för adepter och mentorer
Efter möten och förberedelser samt inte minst ett omsorgsfullt val av mentorer, har mentorprogrammet Mentor Athena startat på riktigt. Det betyder att alla de utvalda adepterna fått var sin mentor. Mentorerna kommer från: Tyskland, Danmark, Finland, Storbritannien, Spanien, Belgien och Sverige. Mötet med adepterna från Tjeckien och Polen ägde rum i Prag den 22 november 1999. Stiftelsen Minerva tackar ”Confederation of Industy in the Czech Republic” för värdskapet och deltagarna för sina värdefulla insatser i mötet.

Riga
Seminariet för adepter och mentorer för deltagarna från Estland, Lettland och Litauen och deras mentorer ägde rum i Riga den 15 januari 2000.
Seminariet som var detsamma som i Prag behandlade bl.a. projektets syfte och mål, mentorskapet, kommunikation, etik och kontrakt.
Projektledarna i Minerva tackar ”Latvian National Women’s League” för värdskapet och kunniga deltagare för sin medverkan.

Mentorutbyte på internationell nivå
Mentor-Athena. Minervas projekt för att utveckla mentorprogram på europeisk nivå har haft sitt möte i Falun 8-9 september. Ett 30-tal deltagare från 9 olika länder genomförde ett viktigt seminarium för att diskutera utveckling av mentorskap som metod för att utveckla kvinnliga ledare från östra Europa. Adepter från Polen, Tjeckien, Estland, Lettland och Litauen berättade om sin utveckling i yrkeslivet och om det stöd som mentorskapet haft i denna utvecklingen.
En föreläsning av doktor Barbro Dahlbom-Hall var mycket inspirerande och gav ytterligare dimensioner till ämnet. Föreläsningen kunde följas upp genom att adepter och mentorer fick en av Barbros böcker. Böckerna finns översatta till många olika språk men den ryska och engelska versionen hade störst åtgång.
Det framstod tydligt under arbetet att det finns stora skillnader i synsätt på ledarskap mellan länderna. Ledaren är fortfarande CHEF i många länder medan det nordiska ledarskapet mer utveckla mot rollen som samordnare. Kvinnliga ledare måste acceptera den manliga normen och det är på många håll svårt att utveckla en roll som passar den kvinnliga ledaren. Det blev en konstruktiv diskussion om hur man kan försöka påverka utvecklingen av nya modeller för kvinnligt ledarskap. Många ansåg att Minervas projekt var en mycket viktig del i detta arbete.
De internationella gästerna fick också göra studiebesök samt besöka Falu Koppargruva och Carl Larsson gården. Falu Kommuns kommunalråd inviterade de internationella gästerna till en mottagning på stadshuset.
Många av deltagarna uttryckte spontant en stor glädje över att få besöka Falun och några planerade att återkomma till sommaren som turister.
Efter konferensen har tidningar i Belgien, Tyskland, Finland och Tjeckien gjort reportage om Minervas konferens i Falun för mentorer och adepter i projekt Mentor-Athena.
Längre ner på sidan publiceras ett brev från mentor Angelica Bucur som deltog i konferensen i Falun.

Sammandrag
Sammandrag av studien av tillfredsställelsen hos adepter i Mentor Athena Projektet finns nu att läsa här»»»

Om Du har frågor eller vill veta mer kontakta Minerva genom E-mail:president@minerva.nu.

Leonardo_Logo