Mångfaldsbroschyr

Minerva har med stöd från Länsstyrelsen i Dalarna givit ut en broschyr om mångfald i arbetslivet. Broschyren är en beskrivning av vad mångfald är – ett stort begrepp som omfattar många olika parametrar bl.a ålder, kön, etnicitet, utbildning, handkapp mm.

I broschyren berättar fyra ledare – företagare, offentlig sektor och ekonomisk förening – om hur de arbetar med mångfald för att utveckla sina respektive verksamheter.

Här finns råd och tips, litteraturhänvisningar och ett ”mångfaldspussel” som går att använda som underlag när man diskuterar mångfald i arbetslivet på arbetsplatsen.

Broschyren kan erhållas per post, enstaka ex till företag eller offentlig sektor gratis. Flera ex som utbildningsmaterial kan beställas till en kostnad av 35 kr /st.

1