Minervas Styrelsebank

Kvinnor i ny styrelsebank

Nu finns över 100 kvinnor samlade i en ny styrelsebank som kan användas av företag, organisationer, föreningar och stiftelser i Dalarna.

– Syftet är att bidra till mångfalden i styrelsearbetet och på det sättet stärka verksamheterna. Jag är övertygad om att vi i styrelsebanken hittar passande kandidater till de allra flesta, konstaterar Marianne Lundberg på Stiftelsen Minerva som hanterar banken.

Arbetet med att bygga upp en bank med lämpliga kandidater från små och stora företag, offentlig verksamhet, politiken och andra område påbörjades i somras. Och man fick snabbt in riktigt intressanta namn.

– Vi har ett stort, eget register i Stiftelsen Minerva och använde oss av det, men vi gick också ut med ett bredare utskick. Sedan fick de som anmält sitt intresse ytterligare ett brev där de utförligt fick redogöra för sin bakgrund. De fick också förklara sig beredda att ställa upp

i ett styrelsearbete om ett passande företag gör en förfrågan, berättar Marianne.

Rätt bakgrund

Styrelsebanken har i dag 110 namn med bred erfarenhet från såväl småföretagande och exportindustri som stiftelsearbete och offentlig verksamhet. Det finns personer med lång bakgrund i styrelsearbete och andra med avancerade projektledningsuppdrag eller liknande.

– Det är ingen tvekan om att alla i styrelsebanken verkligen platsar där. Det finns många riktigt duktiga kvinnor som aldrig syns eller ges möjlighet till styrelsearbete. Jag är inte det minsta överraskad över att det var så lätt för oss att få så många starka kandidater när vi nu skapade ett forum där de kan synas, konstaterar Marianne.

Värdet av mångfald

Enligt Marianne Lundberg har företag, organisationer, föreningar och stiftelser i Dalarna alla mycket att vinna på att skapa större mångfald i sina styrelser. Både vad gäller styrelseledamöternas bakgrund, kompetens, ålder och kön. Mångfald lönar sig, menar Marianne:

– Visst är det så. Det finns få marknader där kunderna är en homogen grupp. Därför finns det ett stort värde i att styrelserna också har en sammansättning med största möjliga mångfald.

Nu, hösten 2003, tas nästa steg i arbetet med den kvinnliga styrelsebanken. För nu ska själva förmedlingen av styrelseledamöter börja, samtidigt som inflödet av nya personer till styrelsebanken fortsätter så att det ettåriga projektet kan permanentas.

– Det här behövs i Dalarna och det är självfallet vår avsikt att driva styrelsebanken vidare även i framtiden, då som en del av Minervas arbete.

Kontakten

Den som vill utnyttja styrelsebanken kan kostnadsfritt göra det genom att ta kontakt med Stiftelsen Minerva och beskriva sin verksamhet och sitt behov i styrelsen. Minerva granskar sedan sina kandidater och föreslår lämpliga namn.

– Det är viktigt att påpeka att vi inte lägger ut några uppgifter om våra kandidater på nätet. Vi föreslår kvinnor till styrelser, förmedlar kontakter och kan bistå med rådgivning. Men det är upp till parterna att komma överens om vad som ska göras, avslutar Marianne Lundberg.

Fakta/ Kvinnlig styrelsebank

Drivs av Stiftelsen Minerva.

Innehåller 110 kvinnor med bred bakgrund.

Vänder sig till företag, organisationer, föreningar och stiftelser i Dalarna.

Ettårigt projekt med stöd av Nutek och Länsstyrelsen.

BROSCHYREN

Minervas styrelsebank – en klok genväg (pdf.fil)

7

 

Vill du veta mer om Minervas Styrelsebank, kontakta Minervas kansli 023-15911 eller
e-mail: info@minerva.nu