Maria 2
Maria 4

 

MARIA 3 – mentor- och integrationsprojekt för arbetssökande invandrade kvinnor

Bakgrund
Arbetssökande invandrade kvinnor med akademisk utbildning utgör en dold resurs i arbetslivet. Ett sätt att öka deras kontaktnät och ge större möjligheter att konkurrera på arbetsmarknaden är att delta i mentorprogram. Där ges möjlighet både till att öka sina allmänna kunskaper om svenskt arbetsliv och till personlig utveckling.

Målgrupp
Arbetssökande invandrade kvinnor med akademisk utbildning från Falun och Borlänge.

Projekttid
Okt 2002 – Okt 2003

Syfte med projektet
Att deltagarna genom att delta i mentor- och integrationsprojekt ges möjlighet att öka sina kunskaper om svenskt arbetsliv för att hitta ett arbete

Mål
När projektet avslutas har deltagarna goda yrkeslivskontakter och minst 95% av dem har ett erbjudande om arbete eller startar eget företag.

Finansiering
NUTEK, Länsstyrelsen i Dalarna, Arbetsförmedlingarna – LAN

Projektledare
Kristina Nasenius, Stiftelsen Minerva

Metod
– Mentorprogram där deltagarna erbjuds en mentor som har stort kontaktnät.
– Praktikplats inom arbetslivet utifrån deltagarens behov.
– Kompetensutveckling i form av seminarier och studiebesök för att öka kunskapen om grunderna i svensk arbetsrätt, kulturella koder i svenskt arbetsliv.
-På det personliga planet öka medvetenheten om identitet och integritet.
– Individuell handledning och uppföljning

Utvärdering av Mentor- och Integrationsprogram – Maria 3
Maria-projekten har visat att långsiktighet och ett väl sammansatt koncept har stärkt de invandrade kvinnorna på ett sätt som inte kunnat ske genom de korta och spridda kurser som hittills varit deras enda möten med arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
I Maria 3 har en metod varit att stärka deltagarnas identitet så att de blev säkrare i sina möten med den svenska arbets-marknaden. Så gott som alla har en framtidstro och nya tankar och idéer kring hur de själva aktivt kan bidra till att skapa sin egen försörjning i Sverige.
Under projektets gång har några deltagare hunnit med både praktik och studier.
Vid projektets slut har tre deltagare heltids-arbete, fyra har fortsatt att studera, två är föräldralediga och en person är arbets-sökande.

 

 

MARIA 4 – mentor- och integrationsprojekt för arbetssökande invandrade kvinnor
med akademisk bakgrund

 

Bakgrund
Arbetssökande invandrade kvinnor med akademisk utbildning utgör en dold resurs i arbetslivet. Ett sätt att öka deras kontaktnät och ge större möjligheter att konkurrera på arbetsmarknaden är att delta i mentorprogram. Där ges möjlighet både till att öka sina allmänna kunskaper om svenskt arbetsliv och till personlig utveckling.

Målgrupp
Arbetssökande invandrade kvinnor med akademisk utbildning från Falun och Borlänge.

Projekttid
Mars 2004 – april 2005

Syfte med projektet
Att deltagarna genom att delta i mentor- och integrationsprojekt ges möjlighet att öka sina kunskaper om svenskt arbetsliv för att hitta ett arbete

Mål
När projektet avslutas har deltagarna goda yrkeslivskontakter och minst 95% av dem har ett erbjudande om arbete eller startar eget företag.

Finansiering
NUTEK, Länsstyrelsen i Dalarna, Arbetsförmedlingarna – LAN

Projektledare
Kristina Nasenius, Stiftelsen Minerva

Metod
– Mentorprogram där deltagarna erbjuds en mentor som har stort kontaktnät.
– Praktikplats inom arbetslivet utifrån deltagarens behov.
– Kompetensutveckling i form av seminarier och studiebesök för att öka kunskapen om grunderna i svensk arbetsrätt, kulturella koder i svenskt arbetsliv.
-På det personliga planet öka medvetenheten om identitet och integritet.
– Individuell handledning och uppföljning
– Kontinuerlig utvärdering

 

logos-3

logos-4