Mentor- och Integrationsprojekt

År 1998 startade det första Mentor- och Integrationsprojektet. MARIAMentor- och Integrationsprojekt för arbetssökandinvadrade kvinnor med akademisk utbildning.