Resultat

Resultat för utvecklingsprogrammen
1998-2005

46 personer har deltagit i projekten.

– 35 personer arbetar (76 %)
– 42 % arbetar inom sitt   yrkes/utbildningsområde

– 3 personer har startat eget företag

– 6 personer studerar på Högskolan   Dalarna
– 2 personer är föräldralediga

– 3 personer har yrkesmässiga kontakter   även med sitt ursprungsland

Oktober 2005