Utvecklingsprogram för invandrade akademiker

Syfte

Syftet med att bedriva utvecklingsprogram för arbetssökande invandrade kvinnor är att bredda deltagarnas kunskaper om svenskt arbetsliv och arbetsmarknad, skapa nya yrkeskontakter och hitta fruktbara nätverk.

Mål

Målet är att hitta ett lämpligt arbete som motsvarar deltagarnas kompetens, erfarenheter och ambitioner.