Winnet Dalarna

http://www.dalarna.winnet.se/ Företagsrådgivning         3 rapporter om Dalarnas lokala genuskontrakt Hur ser det ut med jämställdheten i Dalarna? Inom vilka områden har jämställdheten kommit längre än inom andra? Finns det skillnader mellan kommunerna? Dalarnas lokala genuskontrakt – intervjuer med ungdomar och kommunala nyckelpersoner Stiftelsen Minervas kartläggning av lokala genuskontrakt i södra och mellersta […]