Projektet ”Jämställdhet hela tiden” ESF avslutades i juni 2019

Projektet ”Jämställdhet hela tiden” ESF, tillsammans med Länsstyrelsen och Hedemora Näringsliv avslutades i juni 2019.
Web utbildningen och metodmaterialet har använts flitigt och kan betraktas som en succé. För vidare information se Länsstyrelsens hemsida.