Minerva
Nyhetsbrev Nr 1 -97

 

 

Frukostmöte med
Ewa Löfgren

Den Internationella kvinnodagen firade Minerva traditionsenligt med ett frukostmöte på Kyrkbacksvägen i Falun. Som gäst talade den nya kvinnliga länsarbetsdirektören i länet, Ewa Löfgren inför ett 30-tal åhörare. Hon berättade på ett generöst sätt om både sig själv, sin bakgrund och hur hon nu slutit cirkeln med att få komma "hem" till Dalarna igen efter utflykter på olika arbeten i landet. Ewa är nämligen född och uppvuxen i Mora.

Hon kommer närmast från samma arbete som länsarbetsdirektör i Skaraborg.

Därefter berörde hon den länsstrategi som hon varit med om att arbeta fram. Och i synnerhet den brist på framtidstro som hon tycker präglar tillvaron i Dalarna och Sverige just nu.

-Vi måste orka och våga tro på framtiden. Det finns en potential i just framtidstron, menar hon.

-Framtidstron ger tillväxt, inte tvärtom, är hennes övertygelse. Hon berörde också kvinnoarbetslösheten i offentlig sektor som ett stort och strukturellt problem.

-Min vision är att det ska vara en blandning av könen inom alla sektorer, det ger dynamik. Därför behöver männen komma in i den kvinnodominerade offentliga sektorn och kvinnorna inom den tekniska industrin.

-Det är viktigt på lång sikt att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Vi måste få unga kvinnor att intressera sig för teknik och vice versa.

 

(Bildtext: Frukostmöte med anledning av Internationella kvinnodagen. Fr.v Marianne Wallfelt, ordförande i Minerva. Ewa Löfgren, länsarbetsdirektör och Britte-Marie Hedlöf, jämställdhetsdirektör).

 


 

Mentorprogram 4
är i full gång.

Under Marita Norlins professionella ledning har sex kvinnor från Mora i norr till Säter i söder påbörjat sitt mentorprogram. Marit Norlin är sedan ett par år verksam som konsult i sitt egna företag Lärkraft. Marita har bland annat varit chef på ledande nivå i Landstinget Västernorrland och chef för regionala arbetslivsfonden.

Efter två mycket stimulerande men samtidigt krävande upptaktsdagar på Moskogens pensionat i Leksand, fortsatte gruppen några veckor senare på Grand i Falun. Då var det dags att träffa de speciellt utvalda mentorerna.

Under hösten är tanken den, att Mentorprogram 5 skall starta och deltagarna kommer att "haka på" grupp 4 i halvtid. Det finns några få platser kvar, så är du intresserad att delta - ring direkt till Carina på vårt kansli! (Tel 023 - 159 11)

 


 

Kvinnor Kan-självklart!

Den 23 - 24 maj stod Borlänge kommun, Länsstyrelsen och Landstinget som värdar för Kvinnor Kan Dagarna på Kupolen. Trots ett ljuvligt vårväder kom över 7000 personer och besökte mässan och seminarierna. Det var en härlig stämning och en positiv atmosfär.

Minerva fanns förstås där med en egen monter. Berit Larsson hade fixat den sobra inredningen och fotograf Karin Thoring hade lånat ut fyra av sina bilder - en svit ur en kvinnas liv. Ett stort TACK till dem båda!

Minervas broschyr, som skrivits och tryckts om, låg färdig för utdelning och den hade en strykande åtgång.

Medlemmar ur Minervas styrelse avlöste varandra med att bemanna montern.

Under lördagen fanns också Marita Norlin, som leder mentorprogrammen i år, i vår monter. Mycket folk kom och besökte oss och vi fick 21 nya medlemmar. Intresset för höstens mentorprogram 5 var stort och vi fick in en hel del intressanmälningar.

(bildtext Minervas monter på Kvinnor Kan bemannas här av Marita Norlin, som leder Minervas mentorprogram och Anita Israelsson, Minervas styrelse).

 


 

Athena Ergane,
EU-projektet går vidare

Minervas deltagande i EU-projektet Athena Ergane, som är ett Leonardo da Vinci-projekt, fortsätter. I februari delgav Minerva och samtliga deltagarländer en interimsrapport till kommissionen i Bryssel. Därefter hölls ett projektledarmöte i Rom den 23-24 maj. Samtliga länder deltog, d v s Sverige, Finland, Tyskland, Italien och Grekland. Projektledarna redovisade sina erfarenheter från respektive land och de var både gemensamma och olika. Gemensamt är att intresset från kvinnor att delta är relativt ljumt. I mellan- och sydeuropa var analysen att det beror på att kvinnor inte är tillräckligt intresserade av att skaffa sig ny kompetens. I Norden gör vi bedömningen att dels beror på att utbudet av nätverk är stort, dels att den höga arbetslösheten i Sverige och Finland gör att all kompetensutveckling måste vara skräddarsydd för att locka deltagare.

Samtliga länder har erbjudit seminarier och kurser till sina deltagare. Det som kommer att erbjudas deltagarna i Dalarna framöver är följande: Affärsengelska (mer avancerad än första kursen), Internet-kurs, kongress i Hamburg 15 -16 november, katalog med presentation av alla deltagare, presentation av alla deltagare på Internet samt deltagande i Minervas seminarier och andra aktiviteter, allt till reducerade priser.

Projektet avslutas med en rapport till kommissionen i januari 1988. För intresserade finns fortfarande möjlighet att anmäla sig.

Ring Minervas kansli, 023-15911.

 


 

Mentorprogram 5

Minerva startar ett nytt mentorprogram den 19 - 20 augusti. Den här gången tar vi emot 10 adepter. Programmet kommer att få ett stort nätverk eftersom det till vissa delar har gemensamma seminarier och aktiviteter med mentorprogram 4, som startade under våren.

Vår omtyckta konsult Marita Norlin kommer att leda även detta program. Anmälningstiden har gått ut, men i mån av plats tar vi emot fler deltagare. Ring Minervas kansli, 023-15911 för ytterligare information och anmälan.

 


 

Seminarier i höst

Under hösten anordnar Minerva flera seminarier. Det första i raden är:

"Vilken nytta kan kvinnor ha av Kunskapslyftet?"

Måndagen den 6/10 kl 15-17.00 (kaffe från 14.30)
Anita Berger, chef för Kunskapslyftet, informerar om verksamheten.
Anmälan till Minervas kansli. 023- 15911

Mer information om övriga seminarier kommer efter sommaren.

 


 

Medlemsregistret
under bearbetning

Just nu pågår en genomgång av Minervas medlemsregister för att uppdatera detsamma och få det så aktuellt det någonsin går. Därför kommer du att bli uppringd av en person som ställer ett antal frågor till dig. Vi hoppas det inte medför några besvär och tackar samtidigt för hjälpen.

 


Nya styrelsen i Minerva

Sen en tid tillbaka arbetar en delvis ny styrelse i Minerva. Och den ser ut så här:

Ordförande: Marianne Wallfelt

Vice ordförande: Siv Ivarsson

Kassör: Margareta Eklund

Ledamöter:

Agneta Barle

Åsa Fritjofsson

Anita Israelsson

Kristina Nilsson

Lena Sterner

Mari Teneberg

Suppleanter:

Lotta Magnusson

Kerstin Rudman

Irene Sturve

 

Minerva vill önska alla medlemmar och övriga intressenter en skön och avkopplande sommar!

På återseende med nya krafter i höst!