Minerva
Nyhetsbrev Nr1 -98

 


Nytt år - nya utmaningar

Tiden rusar fram. Ännu ett år har gått och vi närmar oss sekelskiftet med stormsteg. Inte ens två år kvar dit. Tiden går fortare ju äldre man blir, sägs det. Och visst kan man hålla med. Är det så att vi har så mycket för oss hela tiden så att känns som tiden går fortare? Jag minns i min barndom när ett sommarlov var en hel evighet. Nu säger det bara "svisch" så har sommaren gått. Men nånting har hänt på senare år. Faktum är att fler och fler signalerar att tiden inte räcker till. Alla människor verkar ha så fruktansvärt mycket att göra. Och visst dras man med i karusellen. Är det informationssamhället som är så stressande, eller? Nu har i alla fall jag bestämt att försöka ge mig själv litet mer tid och säga nej lite oftare. Andningshål i tillvaron är ett måste. För mig är Minerva ett sådant andningshål. Att umgås med andra kvinnor som tycker att jämställdhet är viktigt och där nya intressanta tankar dyker upp. Och där man ges möjlighet till utveckling och nya kunskaper och insikter. Det tänker jag unna mig även i framtiden. Följ med Minerva in i 2000-talet. Nya utmaningar väntar.

Lena S

 


Minerva möter massmedia

Efter julledigheter och klämdagar samlades deltagarna i Minervas Mentorprogram 4 och 5 för en heldag med massmedia. På förmiddagen ställde Christer Gruhs från Falu Kuriren, Ivan Markowitz DD, Brita Kohlström Radio Dalarna och Ulla Zetterberg från Gävle-Dala TV upp och berättade om sina respektive arbetsplatser. Tiden gick snabbt och utrymmet för allmän diskussion hade kunnat vara längre. En del goda råd fick gruppen ändå på vägen. Som till exempel hur viktigt det är med personliga kontakter. Att själv ringa direkt till presschefen eller redaktionssekreteraren när man vill bli uppmärksammad av media. Att inte bli besviken om ens skrivna pressmeddelande inte kommer in i tidningen rakt av.

Både mediafolket och kvinnorna runt bordet var dock eniga om vikten av samarbete och att dörrarna ska gå lika lätt att öppna från båda håll.

Intervjuoffer
På eftermiddagen tog programledare Helena Berg på Gävle-Dala TV emot och gruppen fick några intensiva och lärorika timmar tillsammans med henne. Hon berättade, att de hade svårt att få tag i kvinnliga intervjuobjekt. Män ser oftast TV som en möjlighet medan kvinnor känner sig avskräckta och hänvisar gärna till närmsta manliga chef. Hon uppmanade gruppen att ställa upp när så behövdes och för att träna på situationen blev var och en intervjuad inför kamera av Helena inne i TV-studion.

- Det är viktigt för en bra journalist att ha bra kontakter, sa Helena och förstärkte budskapet från förmiddagen.

Helena kom med flera goda råd om vad man bör tänka på och lyckades skapa en lugn och bra atmosfär i intervjuögonblicket. Att få praktisk övning och sedan se sig själv och de övriga på TV var en riktig kick.

(Bildtext: Praktiska övningar i TV-studion under ledning av Helena Berg (t.h.) Fr.v. Marianne Omne-Pontén, Marita Norlin, Elisabet Eronn, Tatjana Hedström, Karin W-Johnsson och Eira Bring. Sittande i mitten: Ulla Israelsson och Agneta Barle.)

 


 

EU-information till frukost

Tidigt på morgonen, redan kl. 8.30, fredagen den 30 januari samlades en skara relativt nyvakna kvinnor till Minervas frukostmöte. Ulla Burell, ansvarig för Carrefour Dalarna, var inbjuden att tala.

Carrefour betyder mötesplats och är egentligen ett nätverk av informationskanaler. Man fungerar som en direktkanal till EU-kommissionen i Bryssel när det gäller frågor som rör landsbygdsutveckling. Av Europas 93 Carrefour-kontor finns tio i Sverige. Ulla har sitt kontor i Garpenberg och hon är i första hand anställd på ett 3-årigt projekt. Carrefour Dalarna drivs av Hushållningssällskapet Dalarna.

Har du någon idé som du vill utveckla när det gäller landsbygdsutveckling ska du absolut vända dig till henne. Hennes huvuduppgift är att hjälpa till att hitta samverksanspartners i hela Europa.

Ulla Burell når du enklast på telefon 0225-260 88, fax 0225-261 00

Bildtext: Ulla Burell, Carrefour Dalarna, föreläste på Minervafrukost,

 


 

Mentorprogram 6 på gång

Under våren startar ytterligare ett mentorprogram i Minervas regi. Nämligen den 5 - 6 maj för att vara exakt. Det finns några platser kvar. Är du själv intresserad eller vet någon annan som är det, så hör av er till kansliet, tel 023-15911. Anmälningstiden går ut den 20 april.

 


 

Med kvinnor i ledningen

I Norge har man definitivt kommit längre än här hemma när det gäller fler kvinnor på högre befattningar. Man har stort intresse av att se på vad i kvinnligt ledarskap som är speciellt och hur företag och organisationer kan ta del av detta. Speciellt de nya organisationsformer som bryter ner gamla manliga hierarkier. Det vill säga att få olikheter i ledningen för företag och organisationer som i sig ökar kompetens och effektivitet. På detta tema blir det en konferens i Oslo den 29-30 april. Rubriken är "Med kvinner i ledelsen: resultater, fleksibilitet, dynamikk. Minerva har blivit inbjudna att föreläsa om sitt mentorprogram under konferensen vilket naturligtvis är glädjande. Mer information om konferensen kan fås genom Minervas styrelse.

 


 

EU-projekt

Leonardo da Vinci - projekten Athena Ergane och Lingua som Minerva är deltagare i kommer att avslutas i mars. Athena-projektet kommer inom sitt nätverk att distribuera en katalog med namn, yrken mfl uppgifter till alla deltagare samt till andra intresserade. Katalogen kommer också att finnas på internet på adressen: http://www.hwk-hamburg.de/ATHENA_ERGANE/athena_ergane_uk.htm

Lingua-projektet har, som vi tidigare berättat om, testat och utvärderat en språkkurs i fyra olika länder. Produkten kommer att bli en språkkurs för dessa fyra länder Tyskland, Italien, Grekland och Sverige. Språkkursen heter "Simply English". Till saken hör att värdlandet Tyskland som tagit fram bokens utformning fått årets layout pris i sin klass i Tyskland. Innehållet står de fyra länderna för.

 


 

Nya EU-projekt

Minerva har alldeles nyligen erbjudits att delta i ett utbildningsprogram inom Socrates-programmet. Erbjudandet kommer från Turku Vocational Adult Education Centre dvs Centrum för yrkesutbildning för vuxna i Åbo. Projektet kommer att handla om hur det går för andra generationens invandrare som startat egna företag. Man kommer att se på både det kvinnliga och manliga perspektivet. Erfarenheter och goda exempel kommer att bytas mellan fyra länder och resultera i handlingsplaner och spridning i respektive land. Om projektet antas i EU kommer det att starta efter sommaren.

 Efter Margareta Eklunds deltagande i Leonardos kontaktforum i Bryssel nyligen, har ett flertal erbjudanden inkommit till stiftelsen. Dessa utvärderas just nu av styrelsen vilket gör att Minerva kanske kommer att vara med i fler projekt under 1998-1999.

 


 

"Reserapport från
Liv Lindegren och Maria Inês Riberio de San Juan, ABB, Ludvika,
som deltog i Minervas EU-projekt Athena Ergane"

På vift i EU

Den 5-9 november -97 startade vi mot Madrid för att delta som observatörer, för EU-projektet Minerva (påhejade av POW), vid årets mässa för europeiska kvinnliga företagare och uppfinnare.

Vi lämnade ett grått och kyligt Sverige och hamnade ur askan i elden, dvs i ett regnigt, blåsigt och kyligt Spanien... men vad gjorde väl det, vi skulle ändå arbeta. Som så många andra var vi lyckliga över att få hålla till i mässhallen största delen av dygnet.

Mässan pågick i 4 dagar från 9.00 till 21.00 med en jämn tillströmning av besökare kunde urskiljas spanska politiker, affärspotentater och ABB-folk s.k VIP-personer, Öppningsceremonien, som TV-sändes över hela Spanien, leddes av vår arbetsmarknadsminister Margareta Winberg. Senare under veckan deltog hon också i en paneldebatt, där den europeiska arbetsmarknadssituationen avhandlades.

På mässan deltog representanter från nästan alla yrkeskategorier med avancerade och enkla tekniska produkter, jordbruksprodukter, konsthantverk, hälsoprodukter, handikapphjälpmedel m m. Allt sett ur ett miljöbevarande perspektiv.

Under mässdagarna fanns ett smörgåsbord av konferenser/anföranden och studiebesök att välja på. Många var lokalt anknutna och endast på spanska, andra av mer internationell karaktär med möjlighet till simultantolkning spanska-engelska.

En av konferenserna behandlade kvinnliga uppfinnares situation i Europa. Det vi kunde utläsa av deltagarnas presentationer, var att de flesta upplevde likartade svårigheter vid framtagning av prototyp och vid produktionsstart. Bland annat nämndes finansierings-svårigheter då kvinnliga uppfinnare inte tagits på allvar. Women World Bank har varit räddningen för dem i många fall. Vad som också poängterades var att det faktiskt har hänt att kvinnliga uppfinnare tvingats använda sig av manliga bulvaner för att få sina produkter erkända och/eller patenterade.

Där Margareta Winberg ingick som gästföreläsare beskrevs den Svenska regeringens förslag till åtgärder för att minimera arbetslösheten och möta EU´s konvergenskrav.

Spaniens f.d socialminister presenterade likartade planer. Det stod klart för oss alla att man arbetade ganska konkret med att lyfta fram kvinnan som resurs samt hennes framtida roll och behov inom den Europeiska arbetsmarknaden.

Bland alla studiebesök blev Casa de Comercio (handelshuset) det som lämnade största intrycket. Det var uppbyggt så att kvinnor, som av ekonomisk eller annan orsak inte kunde starta eget, fick möjlighet att ställa ut sina produkter och på så sätt få dem marknadsförda.

Var tredje månad skiftade man utställare vilket gav alla som var intresserade en chans.

Anledningen till vårt deltagande kan härröra sig ur Athena Ergane-projektet. Det är ett nätverksprojekt inom EU för att knyta nya kontakter, etablera relationer och utbyta erfarenheter mellan kvinnor i mansdominerade företag. Våra förväntningar var att utöka våra kunskaper om kvinnans roll/situation i den Europeiska företagsvärlden.

 (Bildtext: Margareta Winberg, arbetsmarknadsminister, i samspråk med spansk f d minister.)

 

 


 

 

Minerva förebild för kvinnor på Cypern

Reserapport från Margareta Eklund

"I början av november förra året genomförde Minerva ett seminarium för kvinnor på Cypern. Bakgrunden var att Minervas kunskaper uppmärksammades av EU i Bryssel. I samband med att Leonardo da Vinci-kommittén anordnade ett seminarium tillfrågades Minerva om att ansvara för ett delseminarium.

Seminariet genomfördes i Nicosia på Cypern för att uppmärksamma Cyperns roll i det europeiska samarbetet. "Industrial training authority of Cyprus" var värd. Moderator för vårt seminarium var Mrs Francis Smith, head of unit DG22. Minerva beskrev situationen för den svenska kvinnan. Villkor i arbetslivet, rätt till "barnledighet" samt andra specifika fakta beskrevs som till exempel standard, boende etc. Pappaledighet och pappautbildning var två frågor som väckte förvåning, misstro och skratt.

-Vi har långt kvar till detta, sa de cypriotiska kvinnorna. Det finns anledning att tro att denna punkt diskuterades vid många middagsbord i Nicosia den kvällen.

Andra ämnen som belystes var kvinnligt ledarskap, organisation, livslångt lärande och arbetets innehåll. En beskrivning av hur villkoren för t ex städerskor kan förändras genom nytt ledarskap och utbildning väckte stort intresse.

Minervas föredrag innehöll många bilder och illustrationer vilket ofta framkallade igenkännande leenden och skratt.

Under seminariet konstaterade vi många gånger att det inte är särskilt stor skillnad mellan villkoren för kvinnor på Cypern och i Sverige. Könsperspektivet blir detsamma överallt, men detaljerna skiljer sig. Seminariet blev lyckat och ingen ville bryta upp när tiden var ute.

Detta innebar att de övriga parallellseminarierna (där företrädesvis män deltog) slutade långt före oss vilket gav upphov till många spekulationer. "Vad gör dom?, Varför skrattar dom?, Väldigt vad lång tid de tar på sig?" hördes röster i korridoren.

Kvinnorna som deltog i Minervas seminarium kom ut glada och nöjda och talade om att fler borde ha valt vårt seminarium.

Roligt och fantastiskt men sanningen bakom det lyckade seminariet är att deltagarna var intresserade och bidrog med egna kunskaper och livserfarenheter så att dialogen hölls på en hög kvalitativ nivå med stor behållning för alla.

Margareta Eklund

 


 

 

Ny Minerva-frukost på gång 24 april - boka nu

Fem år senare……………

Eva Wikner-Grahnström, idag VD för Heimer & Company, var adept i Minervas första mentorprogram för fem år sedan kommer till frukostmöte den 24 april kl 07.30 - 09.00. Hon ger en tillbakablick och delar med sig av sina erfarenheter.

Anmälan till Minervas kansli, tel 023 - 15911

Tid och plats: Kl 07.30 - 09.00, Kyrkbacksvägen 8, Falun

Kostnad: Gratis för medlemmar, 50 kr för icke-medlemmar

Välkomna!