Minerva
Nyhetsbrev Nr1 -99

 


Minerva bjuder på traditionsenlig frukost
på Internationella kvinnodagen

Rita Liedholm föreläser på frukostmötet om arbetet för lika villkor i skola.

Kom och gör oss sällskap på Internationella kvinnodagen måndagen den 8 mars. Vi träffas som vanligt kl 07.30 på Minervas kansli, Kyrkbacksvägen 8, i Falun.
Först äter vi frukost i lugn och ro, sedan berättar Rita Liedholm, skolförvaltningen i Falu kommun, om sitt jämställdhetsarbete i skolan som handlar om att ge flickor och pojkar lika villkor.

Tid: Måndagen den 8 mars kl 07.30 - 09.00

Plats: Kyrkbacksvägen 8, Falun

Pris: Gratis

Anmälan till: Minervas kansli,

023 - 159 11 senast den 5 mars

 

 

 

 


Att leda sig själv och andra

Den 11 december samlade Minera ett drygt 20-tal intresserade kvinnor till årets sista frukostmöte. I lugn och ro åt vi frukost på Grand och därefter berättade Mari Teneberg, civilekonom och ledarskapskonsult om sitt arbete.

Glädjande nog fanns flera av deltagarna i Minervas nya mentorprogram MARIA, projektet för arbetssökande invandrarkvinnor med akademisk utbildning, bland åhörarna.

Mari ägnar det mesta av sin tid åt utbildning i personligt ledarskap. Hon utgår från ett koncept som LMI (Leadership Management International) tagit fram. LMI finns i 60 länder och på 23 språk. Utbildningen riktar sig främst till personer i ledande ställning. Mari har hållit på i tre år och bland hennes kunder finns bland annat ABB, Borlänge Energi och Borlänge kommun.

Mycket handlar om att bryta sina egna mönster och tankevanor. "Du är vad du tänker på". För att nå framgång gäller det att fortlöpande förverkliga sina på förhand fastställda och meningsfulla mål.
Enligt Mari finns det två sätt att bryta en vana. Det ena är att sätta upp konkreta mål. Att arbeta utifrån ställda mål är det viktigast instrumentet som styr våra tankar. Det andra är att man hamnar i en kris. Då tvingas man se på sig själv och sitt handlingsmönster och kanske omvärdera det mesta för att komma vidare.

Hon kom också med värdefulla tips, som till exempel vikten av daglig tidsplanering. Hon delade upp planeringen i 1)viktigt och 2)nödvändigt. Under det viktiga hamnar långsiktig planering som måste pågå parallellt med de nödvändiga, dagliga uppgifterna. Det viktiga är lika betydelsefullt som det nödvändiga, men kanske inte lika akut. Det gäller att hitta en balans i detta.

- Vi måste också ta itu med vår rädsla att misslyckas, sade Mari. Det är tillåtet att göra fel, i vissa fall kan det vara nödvändigt. Hon avslutade med ett boktips: "Några ord från en vän" av Anthony Robbins,SvD förlag.

 

 


 

Nytt EU-projekt

Pilotprojektet Mentor - Athena

 

I december 98 fick stiftelsen besked från EU kommissionens program Leonardo da Vinci, att ansökan om att driva ett internationellt mentorprogram beviljats. Antalet ansökningar var 3200 och Minervas projekt var ett av de utvalda. Minerva är "projektägare" och alltså ansvariga för projektet och dess innehåll gentemot EU.
I projektet deltar åtta länder nämligen: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Belgien, Spanien och Sverige (Dalarna).

Projektet bygger på Minervas mentorprogram som grund men ställer andra krav när det gäller ledning, kulturskillnader samt val deltagare. Adepterna ska rekryteras från Östeuropa och mentorerna från Västeuropa. I övrigt gäller att huvudtemat i programmet går ut på att utveckla relationen mellan adept och mentor. Projektet har haft sitt första möte för projektledarna i Minervas lokaler i Bryssel under januari månad. Samtliga inbjudna var mycket intresserade av projektet och de Östeuropeiska länderna fick i uppgift att åka hem och rekrytera sina blivande deltagare i programmet. Antalet adepter blir 25 och antalet mentorer naturligtvis lika många. Upptakt för de 25 utvalda adepterna blir i Tallin den 9 april.

Minervas konsult i det vanliga mentorprogrammet Marita Norlin kommer att engageras även i Mentor - Athena programmet. Minerva har sökt regional medfinansiering hos de offentliga läns-aktörerna men inte ännu fått några besked om beslut.

 


 

Projekt MARIA

 

Projektet Maria för arbetssökande invandrarkvinnor med akademisk utbildning fortsätter helt enligt planerna. Deltagarna har arbetsplatspraktik parallellt med att de deltar i ett mentorprogram. Det har inte varit helt lätt att ordna praktikplatser till deltagarna och en deltagare saknar fortfarande praktikplats som motsvarar hennes utbildning. Under våren ska deltagarna ha mittuppföljning samt göra flera inbokade företagsbesök bla på Framtidsmuseet i Borlänge och på Länsstyrelsen i Falun.

Minerva ska också tillsammans med arbetsförmedlingarna i Falun och Borlänge göra arbetsplatsbesök hos deltagarna under våren. Deltagarna har också gjort en plan för hur deras nätverk ska fungera. Att lära känna varandra och ge stöd och råd sinsemellan är en av de viktigaste delarna i projektet.

 


 

Studieresa till Bryssel

 

Minerva kommer inom kort att bjuda in samtliga mentorprogram till en intressant studieresa till Bryssel. I dagsläget har 126 adepter och mentorer varit med i Minervas mentorprogram och alla inbjuds att delta.

Resan utgår från Arlanda lördagen den 15 maj (tidigt) och återresa från Bryssel sker måndagen den 17 maj (kväll).

Programmet kommer att innehålla besök vid EU:s institutioner samt företagsbesök. Programmet presenteras i detalj i inbjudan och ett preliminärt pris för flyg, hotell och transfer beräknas till ca 4200:-. Alla som är intresserade ombeds omgående att göra en intresseanmälan (ej bindande) till Minervas kansli tel. 023-15911. Det fodras ett minimum av 15 deltagare för att resan ska bli av.

 


 

Tips om seminarium

Jannike Wåhlberg, Dalarnas Forsknings-råd, låter hälsa att det kommer att hållas en populärvetenskaplig vecka i Falun den 21 - 26 mars. Tisdagen den 23 mars kl 19.00 - 21.00 på Dalarnas museum, ansvarar Jannike för ett seminarium om kvinnligt idrottsledarskap och en rad frågeställningar kring detta. Hon tar bland annat upp frågan om mentorskapsprogram är en bra modell för ledarutveckling inom idrotten. Hon hoppas att många kommer på hennes seminarium och att det blir diskussioner på ett spännande tema, nämligen hur långt jämställdheten har kommit inom idrotten.