Minerva
Nyhetsbrev Nr 2 dec -01

 


God Jul

och

Gott nytt år

 

Önskar

Styrelsen för Stiftelsen Minerva

 


Inbjudan till frukostmöte den 8 februari 2002 kl 7.30

Välkommen till Frukostmöte på Falu-fängelset. Ann-Marie Sörbergs som är en av Minervas stiftare inbjuder Minervas med-lemmar till ett frukostmöte på Fängelset i Falun. Här kommer Ann-Marie att ge oss en guidad tur i fängelset och bjuda på fängelse-frukost. Fängelset i Falun är numera en konferensanläggning med vandrarhem, kurs och möteslokaler.

Anmälan senast den 1 februari 2002 till Minervas kansli tel. 023-15911

 

 

Nya projekt på gång

Minervas styrelse har beslutat att arbeta vidare med mångfaldsarbete. I dialog med Länsstyrelsen och ESF-rådet hoppas Minerva kunna utveckla erfarenheterna från tidigare Leonardo da Vinci-projekt som Diversity in Europé och Mentor-Athena.

 


 

Minervas Bokstipendiat 2001

Vid frukostmötet på Minerva den 7 december delades årets bokstipendium ut.

I år gick priset till Veronika Hedenmark som är egen företagare från Falun. Motiveringen till priset är att "Veronika som kvinna, företagare, politiker och funktionshindrad har visat en osedvanlig viljestyrka, envishet och engagemang i sitt arbete och därför blivit en stark förebild för både män och kvinnor i Dalarna."

Veronika som kandiderar till Riksdagen för Folkpartiet i nästa års val säger att hon är glad över priset och hoppas att hon skall få fortsätta att utveckla både sitt företag och sitt politiska arbete.

 

 


Rapport från "Maria 2"

"Maria 2"-projektet, som Minerva bedriver, är nu i sitt slutskede. Projektet finansieras av Växtkraft Mål 3 (EU-pengar), Nutek och Länsstyrelsen.

"Maria 2" startade för ett år sedan och kommer att avslutas efter nyår. Syftet är att stödja invandrarkvinnor med akademisk bakgrund, till att få ett arbete.

Hur ökar möjligheterna att få ett arbete genom detta projekt? Jo, genom praktik på en eller flera arbetsplatser, där kvinnorna får möjlighet att "visa upp sig" och dessutom skaffa sig nya erfarenheter. Dessutom har varje deltagare en mentor som de träffar någon gång i månaden. Mentorerna har träffats några gånger och fått handledning av Marita Norlins. Varje månad träffas gruppen under två dagar, med inriktning på personlig utveckling, jobbsökning och språkträning.

Vad har hittills hänt med dessa 10 kvinnor, efter 75 % av tiden? Tre har fått arbete och några kompletterar sina betyg för att söka in på högskoleutbildning. I nästa nyhetsbrev kommer en utförligare redovisning av resultatet.

Att öka mångfalden på våra arbetsplatser är viktigt ur många aspekter. Genom praktiken får företaget/organisationen se vilka möjlig-heter det är att ha människor med olika erfar-enheter och kompetenser på en arbetsplats.

Det har varit roligt och spännande att få vara med i dessa kvinnors utveckling. De har under året blivit märkbart bättre i svenska språket.

Karin Rosenberg

 


Hur står det till med jämställdheten bland chefer i Dalarna?

Det är arbetsnamnet på en konferens som Minerva hoppas kunna genomföra den 15 mars 2002.

Konferensen kommer att debattera varför det inte finns fler kvinnliga chefer, framför allt i offentlig sektor med mer än 50% kvinnor anställda. Vad har hänt det senaste åren, situationen idag och vad händer i framtiden? Ansökan om medfinansiering för konferensen har lämnats till ESF-rådet i länet. Inbjudan kommer efter årsskiftet om medfinansiering beviljas.


Tillväxt på jämställt vis

Det var temat för Minervas frukostmöte i december. Ann-Christin Östlund-Bäckehag jurist på Länstyrelsen i Dalarna har arbetat med att ta fram fakta om hur det ser ut med jämställdheten i länet bland chefer och ledare i kommunerna. Det är ganska dystra siffror som redovisas. Flera kommuner har inte någon kvinnlig förvaltningschef och bland de politiska posterna innehar kvinnor ett fåtal ordförandeposter. Det är bland de traditionellt "mjuka" sektorerna som t ex kultur och social som kvinnor finns representerade. Ann-Christin vill se fler kvinnor på kommunala uppdrag som gäller planering, bostäder, teknik mm.

På frukostmötet presenterades också ett projekt som planeras till nästa år rörande utveckling av nätverk för att stärka en jämställd tillväxt i länet.