Minerva
Nyhetsbrev Nr 2 nov -02

 


Kom och fira att Minerva fyller 10 år

Vi firar Minervas 10-årsjubileum den 2 dec kl 17 00 - 20 00 på Restaurang Banken i Falun. Alla som på något sätt kommit i kontakt med verksamheten eller är nyfikna och vill ha information hälsas hjärtligt välkomna.

Gående cocktailbord står uppdukat i klubbrummet och där finns alla möjligheter att knyta kontakter.

Anmälan till vår exp 023 - 15911 eller e-mail: president@minerva.nu

senast den 25 november.

 

VÄLKOMNA!


Frukostmöte

Minerva bjuder till frukostmöte i lokalerna Kyrkbacksvägen 8 i Falun den 29 november kl 07.30 - 09.00. Vi får träffa Landstinget Dalarnas nya personaldirektör Elsa Lundmark som pratar under rubriken "Ledarskap och karriär".

Minerva bjuder på frukosten.

Anmälan till vår exp 023 - 15911 eller e-mail: president@minerva.nu

senast 22 november.

 

VÄLKOMNA!


EWMD konferens i Vilnius

Efter inbjudan från EWMD i Tyskland har Minerva deltagit och medverkat vid en konferens för kvinnliga entreprenörer i Litauen. Minervas uppdrag var att berätta om Mentor Athena - internationellt mentorprogram.

De Litauiska värdarna hade koncentrerat mycket av programmet omkring hur det ser ut för kvinnliga entreprenörer och generellt hur jämställdhetsarbetet fungerar i Litauen. Intresset för utveckling i arbetslivet och då särskilt i kombination med utbyte västerut var påtagligt. De hade också arrangerat företagsbesök bl.a ROZE syfabrik med 200 anställda där mycket av Europas modekläder sys, Nijoles världsberömd körsnär med anställda över hela välden och ett modernt bageri - DUONIDA med bröd utan tillsatser.


MARIA 3

Ett nytt Mentor- och Integrationsprogram - Maria 3 - har startat i oktober och kommer att pågå ett år.

Denna gång är tretton arbetssökande invandrade kvinnor uttagna till programmet. De har mycket varierande studie- och yrkesbakgrund t ex VD-sekreterare, miljöingenjör, ekonom, frisör, affärsbiträde, dataingenjör. De kommer dessutom från 13 olika länder så den samlade kunskapen är mycket spännande.

I början kommer gruppträffarna röra sig om svenskt arbetsliv och dess lagar mot diskriminering, kvinnors situation på arbetsmarknaden och interkulturell kommunikation.

Fr o m december kommer mentorer och praktikplatser utgöra viktiga inslag för att göra programmet så fruktbart som möjligt för alla inblandade parter.


Konferens om etnisk mångfald

DLänsstyrelsen i Dalarna arrangerar en konferens om etnisk mångfald i Falun den 12 november. Minerva har fått i uppdrag att ta fram en broschyr i syfte att informera och belysa om hur man kan arbeta mångfaldsorienterat i företag och organisationer. Broschyren tar upp mångfald ur många perspektiv bl.a ålder, kön, utbildning, etnicitet, handikapp och visar olika synsätt genom att i broschyren presentera ledare i länet och deras syn på värdet av mångfald.

 


Minervas nya profil

Som ett led i att Minerva utsetts till Regionalt Resurscentrum i Dalarna har en ny profil tagits fram. Vi har en del nytt material och ny layout på vår hemsida. Om du är nyfiken, gå in på www.minerva.nu - där finns också alla våra aktiviteter beskrivna. Förändringen sker i november. Där kan du också anmäla medlemskap för att få kontinuerlig information.

 


Mentorskolan

Minerva kommer att starta en mentorskola som ska bli modell för hur stödet till mentorer kan utvecklas.

Under de tio år som Minerva har bedrivit mentorprogram har fokus varit på adepternas utveckling och möjligheter.

I utvärderingarna från dessa program har genomgående framkommit att mentorerna önskar ett ökat stöd i sin mentorroll. I januari 2003 startar arbetet med mentorskolan.

Mentorskolan kommer att utvecklas i nära samarbete med en arbetsgrupp som består av erfarna mentorer från Dalarna. Två referens-grupper kommer också att utses för att ta tillvara kunskaper från andra mentorprogram i Sverige och i Europa. Mentorskolan som metod och modell kommer att presenteras hösten 2003. Projektet finansieras av Nutek, Länsstyrelsen och Stiftelsen Minerva.