Minerva
Nyhetsbrev Nr 2 -97

 

 

Seminarium med Anita Berger - Kunskapslyftet

Den 6 oktober hölls ett seminarium i Minervas regi med Anita Berger, projektledare för Kunskapslyftet, som är en femårig satsning på vuxenutbildning som startat i år. Målgruppen är i första hand vuxna arbetslösa som helt eller delvis saknar 3-årig gymnasiekompetens, men även till anställda kortutbildade. Det har visat sig att det hittills är mest kvinnor som intresserar sig för Kunskapslyftet som ska innebära både nya utbildningsmetoder och individuell anpassning.

-Det var en intressant och klargörande föreläsning, säger Siv Ivarsson, som var en av åhörarna och tillika Minervas vice ordförande.

(Bildtext: Fr.v. Siv Ivarsson, vice ordförande i Minerva, Anita Berger, projektledare för Kunskapslyftet och Marianne Wallfelt, ordförande i Minerva.)

 


 

Barbro Dahlbom-Hall - en given succé

Den 10 oktober samlades alla adepter och mentorer i Minervas Mentorprogram 4 & 5 i Näringslivets hus för en heldag med Barbro Dahlbom-Hall. Som alltid trollband hon åhörarna.

Barbro Dahlbom-Hall är en av vårt lands mest erfarna konsulter när det gäller chefs- och ledningsfrågor. Förutom att hon arbetar på uppdrag av näringslivet, offentlig förvaltning och sjukvården är hon engagerad i både EU, SIDA och FN.

Att vistas i hennes kraftfält en hel dag är mycket stimulerande. Hon har just kommit ut med boken "Lära kvinnor chefa män" och mycket av det hon talade om kan man läsa om där.

Varför har Sverige, som är världens mest jämnställda land, så få kvinnor på ledande poster? Var ligger makten någonstans? Hur ska kvinnor kunna ta makten över andra om de inte har tagit makten över sig själva?

Frågor som dessa och mycket, mycket annat gick hon igenom och försökte finna svaret på.

 När män möts tänker båda: Vågar vi lita på varandra? När kvinnor möts söker vi ofta likheten hos varandra. Kanske måste vi våga möta och spegla oss i varandras olikheter för att utvecklas och komma vidare. Att orka skilja på sak och person.

Under dagen stack Barbro hål på en rad myter. Till exempel "Det blir alltid bråk när kvinnor ska jobba ihop". Problemet ligger egentligen på ett annat plan. Detta uppstår oftast i situationer där männen på ledningsnivå vantrivs. Kvinnorna blir helt enkelt bärare av männens vantrivsel och spelar ut den mot varandra.

En annan sanning som kom fram var att kvinnor får utvecklas hur mycket de vill inom organisationen så länge de inte rubbar maktbalansen....

 Dagen var upptakten till Mentorprogram 5 och tillsammans med deltagarna från 4:an verkade de rörande eniga om de fått en bra start inför hösten.

(Bildtext) Barbro Dahlbom-Hall

 


 

Kvinnor i tiden

 

Så heter den kalender som Stiftelsen Kvinnor Kan har tagit fram inför 1998. Den är vackert röd och har en läcker form. Den säger sig vilja vara ett inlägg i debatten om kvinnors tid.

Man har bland annat infört 9 nya kvinnohelgdagar: Vad sägs om Brevets dag, Lata dagen, Läsardagen eller Fantasins dag? På varje ny kvinnohelgdag kommer Kvinnor Kan att lägga seminarier, informationsdagar med mera.

Kalendern vill uppmuntra till planering och nätverksarbete och det tackar Minerva för.

Kalendern ges ut av Brombergs Bokförlag och säljs i bokhandeln. Du kan också ringa Kvinnor Kan på telefon 08-723 07 07, så får du ytterligare information.

 


 

Mentorprogam 5

 

Samtliga deltagare i Mentorprogram 5 har kommit igång och alla adepter har fått en mentor. Vi träffar adepten Annika Nygårds, ekonomichef på ALMI Dalarna, och hennes mentor Ewa Löfgren, länsarbetsdirektör, över en kopp kaffe på Ewas kontor.

Samtalet dem emellan flyter avspänt och de märks tydligt att de trivs ihop.

- Jag har varit mentor på andra håll, så den rollen är jag van vid, berättar Ewa. Jag tycker det är viktigt att man delar med sig av sina erfarenheter. Dessutom är det här ett bra sätt att utvecklas själv.

- Vi träffades första gången i september, hakar Annika på. Vi fick kontakt direkt. Vi har ungefär samma intressen och lika värderingar. Dessutom rör vi oss i ungefär samma sfärer på våra jobb.

Är er relation strikt yrkesmässig?

- Nej, skrattar Ewa. När vi träffas pratar vi om allting. Jobbet är en del av livet, men det finns så mycket mer. Vi pratar mycket om personlig utveckling, att våga lära känna sig själv. Vår relation får ta tid. Vi känner oss fram och vi utvecklas under resans gång.

- Ewa är en mycket generös person, fortsätter Annika. Hon bjuder verkligen på sig själv. Vi ses nästan var fjortonde dag men det är sällan jag ringer. Jag har väl en hel del av "Duktiga Annika-syndromet" i mig. Jag vill försöka klara upp mina problem på egen hand. Men jag tror att det kommer att förändras.

Det här är en process som nog de flesta adepterna känner igen sig i. Det gäller att försöka tänka efter hur man på bästa sätt kan använda sin mentor.

- En annan sak som är väldigt positiv, säger Annika, är att jag har fått ta del av Ewas stora kontaktnät. Det är otroligt värdefullt för mig.

- Jag har fått nya kontakter via dig också, betonar Ewa. Jag har ju bara bott här uppe i ett år, så ditt nätverk är också viktigt för mig.

Ömsesidighet. Det är vad det handlar om i den här relationen. Båda ger och tar emot och verkar trivas utmärkt i varandras sällskap.

(Bildtext: Annika Nygårds, ekonomichef på Almi och Ewa Löfgren, länsarbetsdirektör, är ett av paren i Minervas mentorprogram.

 


 

EU-projektet Athena Ergane, för kvinnor i mansdominerade branscher

Projektet fortskrider enligt planerna och har från EU-kommissionen i Bryssel fått förlängning till den 1 mars 1998. Katalogen med alla deltagare håller på att produceras i Hamburg. Givetvis får alla deltagare ett exemplar när den är klar. Enligt önskemål från deltagarna har två kurser erbjudits i november. En kurs i avancerad affärsengelska och en i Internet, speciellt anpassad till projektet. Tyvärr fick kurserna inte tillräckligt med deltagare varför de fick ställas in. I november har två deltagare från projektet deltagit i den stora affärs- och utvecklingsmässan för kvinnor i hela Europa, Trade Fair i Madrid. Vi ser fram emot en intressant rapport i nästa nyhetsbrev.

 


 

Unikt seminarium

Stiftelsen Minerva och Margareta Eklund inbjöds av EU-kommissionens direktorat XXII att hålla ett seminarium med ämnen "Training and employment of women" den 4 november i Nicosia på Cypern.

Bakgrunden till seminariet var att EU vill utveckla Cyperns deltagande inom unionen. Temat för konferensen som pågick i två dagar var "Human resource development and vocational training - Cypres and the European experience".

I nästa nyhetsbrev återkommer vi med ett reportage från Cypern.

 


 

Dåligt med kvinnliga VD:ar

Enligt SCB har Sverige färre antal kvinnliga VD:ar än de flesta västländer. EN kvinnlig VD finns bland de börsnoterade företagen. Inom hela den privata sektorn finns 20 procent kvinnliga chefer. Motsvarande siffra är 43 procent för offentlig sektor. Siffrorna avser 1995.

Kan vi hoppas på en förbättring 1996 - 1997?

 


Nytt mentorprogram i maj

Minerva planerar att starta ett nytt mentorprogram i maj 1998. Det finns plats för max ett 10-tal adepter. Därför är det redan nu dags att fundera och anmäla sig. Vill du ha mer information och anmälningstalong kan du ringa 023-15911.

 


 

Seminarium med Linda Steneberg

Nästa aktivitet i Minerva blir ett halvdagssemiarium med Linda Steneberg, chef för EU-kommissionen i Stockholm. Det planeras i mars 1998. Mer information kommer.

 


God Jul
och
Gott Nytt år

önskar Minerva.

På återseende i januari.