Minerva
Nyhetsbrev Nr2 sept -98

 


Kom och ät frukost med Minerva

Siv Ivarsson
I höst ordnar vi två frukostmöten med intressanta ämnen och kvinnor. Det första äger rum den 2 oktober då Siv Ivarsson skall berätta mer om Kvinnojouren och det viktiga arbete som den bedriver.

Minerva bjuder på frukost och vi håller som vanligt till på Kyrkbacksvägen 8 i Falun mellan 07.30 och ca 09.00. Anmälan gör du till Minervas kansli, tel 023 - 159 11.

Marie Teneberg
Det andra frukostmötet äger rum den 11 december kl 07.30 - 09.00 på Kyrkbacksvägen 8. Då är det Marie Teneberg, Sama Ledarutveckling AB, som föreläser om modernt ledarskap. Anmälan gör du på tel 023 - 159 11.

Ta chansen att förkovra dig själv och förena nytta med nöje på Minervas frukostmöten. Och du, Minerva bjuder på frukosten. Kom hungrig!

 

 


Mentorprogrammet blev Evas plattform

 

- Jag har aldrig ångrat att jag gick med i Minervas mentorprogram. När jag gick med var jag osäker på vad jag ville göra av mitt jobb och vilken identitet jag hade. Minerva blev det redskap jag använde för att jobba mer tydligt. Så inledde Eva Wikner-Grahnström, VD för reklambyrån Heimer & Company sitt anförande, som hon höll för de drygt 20 kvinnor som kommit till Minervas frukostmöte, en fredag i slutet av april.

Hon gav en inspirerande tillbakablick över sig själv och sitt yrkesverksamma liv och fick åhörarna att förstå att livet som kvinna och VD minsann både har ljusa och mörka sidor. Dock var det väl ingen som kunde undgå att märka hur väl hon trivs med sin yrkesroll och att hon älskar sitt arbete i reklambranschen.

Eva berättade att hon länge sökt en mentor och hon skaffade sig en på egen hand i början av 1990-talet. Han var "projektledarräv" på en stor reklambyrå i Stockholm. Han var nog inte förberedd på vad ett mentorskap innebar, för Eva skrämde nästan livet ur honom!

Så kom Minerva och där träffade Eva andra starka kvinnor som också kände att de var "på väg" och som sökte svaren på en massa frågor.

- Min första mentor var Nils Erik Johansson på Hemköp och sedan fick jag Ulla-Brith Fridell, K-utveckling. Vi har fortfarande en mycket fin relation och hon har betytt oerhört mycket för mig.

I sin yrkesroll får Eva idag utlopp för hela sitt register - entreprenörsandan, skaparkraften, glädjen, nyfikenheten och eftertanken. Men det kräver också en målmedvetenhet, ett ekonomiskt sinnelag och en tydlighet.

- Det här passar mig, säger hon och småler. Här kan jag få vara den knäppgök jag faktiskt är. Det bjuder jag på.

- Den yttre bilden visar en sak och det är inte alltid som den inre överensstämmer med den, fortsatte hon. Jag kan ge ett både mjukt och hårt intryck och det kan vara problematiskt ibland. Men det är viktigt att se till hela människan och lita på sin intuition.

-Jag har kommit en bra bit på väg. Jag vet att jag inte kan förändra andra, bara mig själv.

Det blev en mycket bra start på dagen. Eva delade generöst med sig av sig själv och sina erfarenheter och man kände sig inspirerad av hennes drivkraft.

 


 

Mentorprogram 4
Allting har ett slut

Så blev det avslutning för Minervas 4:e mentorprogram. På kvällen den 26 maj samlades adepterna på Bispbergs herrgård för att umgås tillsammans och äta gott. Allt var perfekt. Häggen blommade, koltrasten satt högst upp på skorstenen och sjöng och inne i matsalen serverades en delikat måltid.

 - Det som egentligen givit mig mest under det här året, sade Lena Thorp från Hyresgästföreningen, är det här suveräna kontaktnätet. Vi i adeptgruppen har funnit varandra och vi träffas och umgås med stor behållning. Och det tänker vi fortsätta med.

- Vi pratar om vår verklighet och vår yrkesroll och vi kan stötta och peppa varandra, fortsatte Tatiana Hedström, Försäkringskassan i Leksand. Som personer är vi väldigt olika men vi ger varandra utrymme och vi lyssnar på varandra. Det finns en självklar respekt mellan oss och det uppskattar jag.

- Det blir väldigt lite "tjejsnack" och vi talar sällan om våra privatliv utan vi sätter focus på våra personliga yrkesroller, fyllde Marianne Omne-Pontén från Dalarnas Forskningsråd i. Det är befriande att träffas på det här sättet och lägga föräldra- och hustruroller åt sidan. I den här gruppen är vi sex individer som har massor att ge varandra.

 

Nyttig tillbakablick

Så någon risk att den här gruppen splittras finns knappast. Dock är det viktigt att våga avsluta saker på riktigt, så morgonen därpå samlades adepterna och Marita Norlin, handledare i Minervas mentorprogram, till en tillbakablick och ett avslut. Var och en fick berätta hur hon hade känt sig när programmet började, vad hon hade lärt sig i samarbete med mentorn, vad hon hade släppt taget om och hur hon tänker gå vidare.

Det var slående hur samtliga adepter hade utvecklats under året.

- Det är härligt att se hur mycket som har hänt på bara ett år, sade Marita. Men det är också viktigt att sätta punkt för då kan man öppna upp för någonting nytt.

 

Ett givande och tagande

Till lunch hakade mentorerna på och dagen fick en bra avslutning där mentorerna samtalade om vad de hade fått ut av sitt mentorskap.

- Jag har utvecklats i mitt sätt att tänka, sade Lars Mattsson-Frost.

Och Nisse Nilsson berättade om roliga situationer när han dök upp i Mora kommun. Vad gjorde Faluns kommunalråd där?

- Jag har uppskattat att vi har kunnat koncentrera oss på frågor som rört arbetslivet, sade Kjell Norstedt. Jag har lärt mig mycket av min adept och hon har visat att det finns gubbhyllor både här och där som kan vara svåra att forcera. Dessutom har mitt nätverk utvecklats otroligt genom åren och det mycket tack vare Minerva.

Så alla knöt ihop sina påsar och avslutade sina åtaganden. Visst var det lite sorgligt men det kändes ändå bra. Ett mentor-adeptförhållande skall avslutas men det är ju ingenting som säger att det inte övergår i något annat. Vänskap till exempel.

 

 

 


MARIA - höstens stora satsning i Minerva

 Tidigt i våras kom en inbjudan från NUTEK - närings- och teknikutvecklingsverket - om möjlighet att söka bidrag till projekt som stödjer tillväxtorienterat utvecklingsarbete med inriktning på näringsliv och sysselsättning. Inbjudan riktade sig till lokala och regionala resurscentra för kvinnor. Regeringen hade i regleringsbrevet för 1998 tilldelat NUTEK 16,5 miljoner kronor för detta arbete. Projekten skulle särskilt vara inriktade på insatser som innebär nytänkande där kvinnors idéer om att utveckla regionen/kommunen/ bygden tas tillvara och utvecklas. Andra förutsättningar skulle vara särskilda analyser och åtgärdsförslag med kvinnoperspekektiv, regional balans och könsmässig balans, där målet är att skapa attraktiva livsmiljöer med aktiviteter som intresserar särskilt unga kvinnor. En bärande idé hos resurscentra är deras förmåga till samverkan mellan flera samhällsaktörer. NUTEK erbjöd 50 % finansiering till projekten och övrig finansiering regionalt skulle resurscentra söka själva.

Minerva skickade in en ansökan till ett projekt under titeln : Mentorprojekt / integreringsprojekt för arbetssökande invandrarkvinnor med akademisk utbildning. Arbetsnamn : MARIA. Projektet antogs och medfinansiering har också ställts till förfogande från Länsarbetsnämnden och Länsstyrelsen i Dalarna. Start av projektet kommer att ske under september månad.

De kvinnor som antas kommer under ca ett år att få en praktikplats som stämmer överens med deras bakgrund och framtida kärriärplan. De kommer också under samma tid delta i ett mentorprogram. Målet med projektet är att hälften av deltagarna efter projektet ska ha fått erbjudande om anställning eller starta eget företag.

 


 

Nytt mentorprogram har startat

Mentorprogram 6 har startat med internat på Samuelsdals pensionat i Falun. Ledare för mentor- och adeptträningen är, som i program 4 och 5, Marita Norlin. Programmet kommer att pågå under ett år med mentor-adept träffar, seminarier, företagsbesök och nätverksträffar.

 


 

Minerva har skaffat kontor i Bryssel

Under våren har ett unikt erbjudande kommit till stiftelsen. Nämligen att tillsammans med andra kvinnorganisationer i Europa hyra kontor i Bryssel. Kontoret ligger i ett större komplex i centrala Bryssel med adress Amazone, Rue du Mèridien 10. Minervas kontor har nummer 301. I huset finns förutom kontor också konferensrum, övernattningsrum och restaurang. Kontoret kommer främst att användas som mötesplats för aktiviteter i EU-projekt, men kommer också att ha stor betydelse för lobbyverksamhet och informationsutbyte.

 

 

 

 

 

 

 


 

Flera EU-projekt

Minerva väntar fortfarande på besked om deltagande i flera EU projekt. Det som hägrar mest är ett eget projekt inom Leonardo da Vinci, tillsammans med sex andra Europeiska länder, varav fyra östeuropeiska länder. Projektet står på "primary list" vilket betyder stora chanser till att beviljas.

 

 
 

Minerva får hemsida inom kort

Minerva kommer inom kort att kunna nås på en egen hemsida. Där kommer vi att presentera vår verksamhet och det går bra att nå oss via en e-mailadress.