Minerva
Nyhetsbrev Nr 2 -99

 

MINERVA-DAGEN 20 september
- igår, idag och i morgon -

 

Minerva har utvecklats till ett lokalt nätverk med fantastiska resurser. Tillsammans bildar vi medlemmar ett kraftfält som skulle kunna försätta berg! Vi vill ta vara på den kraften och skapa en möjlighet för oss alla att träffas.

Tag fram almanackan och boka måndagen den 20 september klockan 13-17 för då blir det en intressant dag för alla nuvarande och tidigare adepter och mentorer och för alla Minervas övriga medlemmar. Vi har bokat Näringslivets Hus och vi planerar för en innehållsrik eftermiddag som vi avslutar tillsammans över en öl och smörgås.

En av våra genom tiderna mest engagerande mentorer, Kjell Nohrstedt och några av hans adepter (de har hunnit bli 5 stycken nu) kommer att berätta om sina erfarenheter. Ur vårt uppskattade mentorprogram MARIA för högutbildade invandrarkvinnor kommer en adept och en mentor. De vill förmedla vad mentorprogrammet har betytt för dem.

Margareta Eklund och Marianne Wallfelt tänker berätta om sitt engagemang i EU-projektet Athena Ergane. Minerva är projektledare och här finns mycket intressant att höra om kontakten med andra EU-länder och kvinnor från Öst-Europa. Marita Norlin, som är handledare i samtliga våra mentorprogram kommer också att vara med och tala utifrån sin synvinkel. Marianne Omne-Pontén, Dalarnas Forskningsråd och adept i Minervas mentorprogram nr 4, är moderator för dagen och kommer att leda eftermiddagens seminarium.

Anmälan görs per telefon 023-159 11 eller fax 023-697 80

eller e-post: president@minerva.nu

 

 


Frukostmöte på Internationella kvinnodagen

 

Rita Liedholm som arbetar med jämställdhet i skolorna i Falu kommun var gäst på Minervas traditionella frukostmöte på Internationella kvinnodagen den 8 mars. Hon har arbetat med projektet "På lika villkor" sedan 1994.

Rita upptäckte under sin tid som gymnasieadjunkt i svenska och engelska alla "tysta" flickor i klasserna. Det gjorde att hon började intressera sig för fenomenet.

- Jag förändrade min pedagogik och metodik och lade om hela min undervisning. Jag upptäckte att det fungerade bättre så.

Hon studerade och tog in all forskning som fanns tillgänglig, bland annat en klassundersökning som heter "God morgon pojkar och flickor". När hon utarbetat sin modell och uppvaktade skolkontoret fick hon sedermera börja jobba med lärargrupper i olika skolor.

- Det handlar om en relativt lång process över 4 - 5 terminer och att tillägna sig ett nytt förhållningssätt. Att få en insikt som gör att man kan reflektera med huvudet, hjärtat och magen och som leder till förändring.

Lärarna får också göra observationer i varandras klasser. Det ger bränsle till intressanta diskussioner på träffarna.

- Det är fantastiskt att upptäcka hur uppmärksamma de lärare som jag haft i mina grupper blivit. Då känns det skönt och jag kan luta mig tillbaka.

120 lärare på sju skolor i Falun har gått programmet. Och nu har Rita gjort en handledarutbildning på högskolenivå (20 poäng) under två år som gör att modellen nu kommer ut i länet.


Vårt adressregister är uppdaterat

Vi har de senaste åren haft bekymmer med att hålla vårt medlemsregister aktuellt. Det har bland annat yttrat sig i en hel del felaktiga adresser och somliga av er har fått dubbla utskick. Det ber vi om ursäkt för. Nu har vi investerat i Filmaker Pro, ett innehållsrikt och lätthanterligt dataprogram, som hjälper oss att hantera adress- och medlemsregistret. Men ett register är en färskvara. Därför ber vi dig att meddela oss om något är fel i dina adressuppgifter eller om du har bytt adress. Vet du med dig att du inte fått någon inbetalningsblankett för medlemskap i Minerva för 1999 vill vi att du hör av dig. Ring 023-159 11

 

 


MARIA-projektet

Arbetsplatspraktik, mentorprogram och nätverk för 11 invandrarkvinnor (vid starten samtliga arbetssökande) med akademisk utbildning.

Projektet fortsätter helt enligt planerna. Efter halva projekttiden kan vi med glädje berätta att sex av deltagarna fått arbete. Det vill säga projektets mål är redan med råge uppfyllt. Men det mesta kan bli bättre så vi arbetar vidare för att alla deltagarna ska få arbete. Adepter och mentorer i Maria-projektet gjorde tillsammans ett arbetsplatsbesök på Länsstyrelsen.

I mars i år erbjöd Nutek ånyå möjlighet för kvinnliga resurscentra att söka pengar till tillväxtorienterade projekt. Minerva har lämnat in en ny ansökan för att få förlänga Maria-projektet sex månader för att kunna ge fortsatt stöd till deltagarna. Främst genom det organiserade mentorprogrammet.

I dagarna har vi fått reda på att ansökan beviljades och det kommer att bli förlängning.


MENTOR-ATHENA

Vi har tidigare berättat om att Minerva driver ett internationellt mentorprogram inom EU-programmet Leonardo da Vinci. Beskrivning och sammanfattning finns både på svenska och engelska på vår hemsida.

Efter den första träffen för projektledare i februari har ytterligare en träff avverkats. Det var upptakten på själva mentorprogrammet för de utvalda adepterna från Östeuropa. Mötet ägde rum i Tallin 10-11 april. Samtidigt som adepterna fick sin information och träning tillsammans med vår konsult Marita Norlin informerades de sju projektledarna om sina uppgifter och roller i projektet. I slutet av sommaren kommer val av mentorer och ytterligare information och träning för projektledarna att äga rum. I slutet av september blir det dags för adepter och mentorer att träffas för första gången. Våra partners i Belgien och Spanien har valt professionella projektledare. De är mycket kunniga i internationell kommunikation och kultur. Dessa kunskaper kommer väl till pass vid kommande aktiviteter i projektet.


Minervas Brysselresa

Tyvärr fick stiftelsen ställa in resan till Bryssel, arrangerad för samtliga deltagare i mentorprogrammen. Antalet deltagare var för lågt. För att på annat sätt ordna en träffpunkt under 1999 ordnas "Minerva-dagen" den 20 september 1999


www.amazone.be

Vi har tidigare berättat om att Minerva har ett kontor i Bryssel. I samma hus hyr Bryssels kommun ut kontor till Europeiska kvinnoorganisationer. Gå gärna in på den gemensamma hemsidan

(www.amazone.be) och få information om andra resurscentrum i Europa. I dagarna läggs Stiftelsen Minervas text ut där.


Mentorprogram 7

I höst startar mentorprogram 7. Vi har redan några anmälningar vilande. Hör av Dig om Du vill vara med. Den här gången kommer det säkert att bli extra spännande eftersom vi ska försöka förmedla internationella kontakter mellan vårt EU projekt Mentor-Athena och Minervas (vanliga) mentorprogram. Ledare för våra seminarier och personliga adept / mentorkontakter blir som tidigare : Marita Norlin.

Välkomna med anmälan till vår expedition 023-15911.


Gemensam broschyr om mentorprogram i Dalarna

Det har visat sig att det inte finns någon samsyn på vad mentorprogrtam är. För att råda bot på detta kommer Minerva att tillsammans med bla Högskolan, Företagarna och Falu Kommun ge ut en broschyr om skillnaderna mellan fadderverksamhet, internt mentorprogram och externt mentorprogram. Varje organisation / arrangör kommer att presentera sig och hur de arbetar med sitt mentorprogram. Under hösten kommer ett seminarium att äga rum där de olika programmen presenteras.


Minerva önskar
Trevlig sommar