Minerva
Nyhetsbrev Nr 3 2000

 

Boka 8 december för Minervas Frukostmöte
"En halvtimme med dalkullan som gör IT-karriär i bruksorten"

Minerva bjuder till frukostmöte fredagen den 8 december på Kyrkbacksvägen 8 i Falun. Frukosten börjar kl 07.30 och därefter får vi lyssna till Marit Johnsson, ung VD i företaget SPRIDA AB i Borlänge.
Samtidigt delas årets bokstipendium ut av Margareta Eklund.
Gratis för medlemmar och 50 kr för övriga intresserade.

Varmt välkomna!

Anmälan till kansliet
tel 023-15911 eller
E-mail: president@minerva.nu

 

 


Mentorutbyte på internationell nivå

Mentor-Athena. Minervas projekt för att utveckla mentorprogram på europeisk nivå har haft sitt möte i Falun 8 - 9 september. Ett 30-tal deltagare från 9 olika länder genomförde ett viktigt seminarium för att diskutera utveckling av mentorskap som metod för att utveckla kvinnliga ledare från östra Europa. Adepter från Polen, Tjeckien, Estland, Lettland och Litauen berättade om sin utveckling i yrkeslivet och om det stöd som mentorskapet haft i denna utvecklingen.

 

En föreläsning av doktor Barbro Dahlbom-Hall var mycket inspirerande och gav ytterligare dimensioner till ämnet. Föreläsningen kunde följas upp genom att adepter och mentorer fick en av Barbros böcker. Böckerna finns översatta till många olika språk men den ryska och engelska versionen hade störst åtgång.

 

Det framstod tydligt under arbetet att det finns stora skillnader i synsätt på ledarskap mellan länderna. Ledaren är fortfarande CHEF i många länder medan det nordiska ledarskapet mer utveckla mot rollen som samordnare. Kvinnliga ledare måste acceptera den manliga normen och det är på många håll svårt att utveckla en roll som passar den kvinnliga ledaren. Det blev en konstruktiv diskussion om hur man kan försöka påverka utvecklingen av nya modeller för kvinnligt ledarskap. Många ansåg att Minervas projekt var en mycket viktig del i detta arbete.

 

De internationella gästerna fick också göra studiebesök samt besöka Falu Koppargruva och Carl Larsson gården. Falu Kommuns kommunalråd inviterade de internationella gästerna till en mottagning på stadshuset.
Många av deltagarna uttryckte spontant en stor glädje över att få besöka Falun och några planerade att återkomma till sommaren som turister.
Efter konferensen har tidningar i Belgien, Tyskland, Finland och Tjeckien gjort reportage om Minervas konferens i Falun för mentorer och adepter i projekt Mentor-Athena.
Längre ner på sidan publiceras ett brev från mentor Angelica Bucur som deltog i konferensen i Falun.

 

 

Brussels, September 14th, 2000

Dear Margareta, dear participants to Minerva-Athena international project,

I would like to thank you again, and all the people involved in the Minerva-Athena mentoring project, for all the enthusiasm and effort you put in organising the wonderful meeting in Falun. This second meeting was very important for all mentors and mentees, communicating most of the time only virtually.

I also think that the meeting in Falun was a cornerstone for the project as a whole as well. Getting to know the culture and the way of working and doing of the Swedish mentors and people, their continuous effort towards an equal society and a better world, and last but not the least an excellent Leadership course, all these had a real impact on me and certainly on all the other participants.

We must do everything we can to continue this project. In the future, we should also have business-oriented objectives and actions, such as developing and improving the entrepreneurship, international project management, how to improve leadership in today's complex and changing competitive environment. Because achieving economical power makes possible to transform sooner our vision of an equal-opportunity-world into a reality.

I would like to share with you all the feedback of my mentee, Jana Sladkova, Being a business woman is as difficult in Western Europe as its is in Central/Eastern Europe.

Western Europeans are open friendly, can help and advice. For us, Central/Eastern Europeans, it's important to keep in contact, to see what is possible/not possible abroad. Not only the West Europeans mentors are open and friendly, but also patient and answer to your questions as well as they can. The overall very positive impression about the Minerva-Athena Mentoring Project was very well expressed by Jana in few words :

« Nobody is perfect, but together we are strong ». Something that she really appreciated in this project was the feeling and the proof that « People all over the world CAN COMMUNI-CATE and SHOULD COMMUNICATE ». Only communication makes possible a better understanding of people from different cultures and countries.

Diversity is encouraged in this way. We are all alike and we are all different, but communi-cation is always possible!

- Why should we continue the Mentoring Program ? I asked Jana. And she answered:

- It is important to have somebody to answer your questions.

Let's then keep in touch all of us and through active networking and co-operation do our bit of work to make things advance.

Warm regards,
Angelica Bucur, MBA
Information Technology & Communication Consultant / TotalSoft Outsourcing Partner
President EWMD Belgium ( European Women's Management & Development International Network

 


MARIA-projektet har utväderats

I vårt förra nyhetsbrev berättades om Maria-projektets avslutning. I juni var utvärderingen klar. Inger von Schantz från Falun har gjort utvärderingen i samarbete med Minervas styrelse.

Utvärderingen har granskats utifrån projektets koncept och hur det uppfattats av mentorer och adepter. Koncentrationen i utvärderingen ligger på projektets förutsättningar dvs vad det innebär att vara kvinna, invandrare och arbetslös samt projektets redskap som utgörs av mentorskap, nätverk och yrkespraktik.

Utvärderingen visar att att konceptet varit ett mycket effektivt sätt för att öppna dörrar till den svenska arbetsmarknaden. När projektet efter 1 år avslutades hade nio av tolv deltagare fått anställning eller erbjudande om anställning, två av deltagarna hade valt att studera och en att starta eget företag. Utvärderingen visar vidare att adepternas förväntningar på många sätt påverkat hur programmet uppfattats. Vad som kan sägas vara unikt för detta projekt är att även de deltagare som anser att deras förväntningar inte uppfyllts tycker att programidén är bra och skulle rekommendera andra invandrarkvinnor att delta i ett liknande projekt. Den övervägande andelen av adepterna och samtliga intervjuade mentorer är positiva eller mycket positiva till programidén. I utvärderingen har också betydelsen av kunskaper i svenska språket och i svenska sociala koder hamnat i fokus, liksom projektets betydelse för förbättrat självförtroende och personlig utveckling för adepterna.

Utvärderingen i sin helhet kan beställas från Minervas kansli tel 023-15911 eller via E-mail: president@minerva.nu

Om du vill läsa mer om Maria-projektet klicka här


MARIA-projekt 2

Efter ansökan har NUTEK åter beviljat medel till ett nytt Maria-projekt. Medfinansiering i länet kommer från bla Länsstyrelsen. Projektet har startat och beräknas hålla på till slutet av nästa år. Uttagning av deltagare görs i samarbete med arbetsförmedlingarna.


Utvärdering av Minervas mentorprogram 4, 5 och 6

Annika Åkerblom forskare och utredningssekreterare av statliga offentliga utredningar har gjort en utvärdering av Minervas tre senaste mentorprogram. Utvärderingen är baserad på samma frågeformulär som i tidigare utvärderingar av mentorprogrammet som använts av forskare vid Oslo universitet.

Intresserade kan beställa utvärderingen från Minervas kansli 023-15911 eller via
E-mail: president@minerva.nu


Mentorprogram 8

På grund av för få anmälningar kommer Minervas mentorprogram 8 att starta i vår i stället för i december. Intresserade kan redan nu anmäla sig till starten i vår.


Diversity in Europe

Diversity in Europe är ett projekt inom den Europeiska Unionens utbildningsprogram Leonardo da Vinci. Projektet har pågått sedan en tid och Minerva leder arbetet för projektet som berör sex länder i
Europa (Danmark, Italien, Estland, Spanien, Portugal och Sverige). Projektet kommer att pågå fram till sommaren år 2001.

Projektets uppgift är främst att sprida kunskap om de ekonomiska och arbetsmiljömässiga fördelarna med mångfald inom företag, organisationer, offentlig sektor samt ekonomiska föreningar. Det handlar om att lära sig tillvarata mångfalden hos de anställda och se den som en resurs i sin verksamhet. Det är viktigt att kunna leda och utveckla människor i arbetslivet så att de kan använda hela sin förmåga för att bidra till att uppnå organisationens mål utan att hindras av kön, nationalitet, ålder etc.

Inom ramen för projektet sammanställs en exempelsamling där ett antal företag beskriver hur man arbetar med att implementera mångfald. Totalt berörs ca 100 företag i Europa.

I Sverige medverkar bl a företag i Dalarna, fackföreningar och stora företag som t.ex Ericsson och Volvo. De delar med sig av sina erfarenheter och bidrar till att vidareutveckla modeller som kan spridas till andra arbetsgivare.

Om du vill veta mer kan du besöka projektets hemsida www.diversityineurope.com eller kontakta projektledare Margareta Eklund 070-5577378.