Minerva
Nyhetsbrev Nr 3 -99

 

Välkomna till två nya frukostmöten i Minervas regi. Boka in den 30 november och den 17 december. Förena nytta med nöje i samband med en god frukost i lugn och ro.

 

"Vårt arbetsliv och vår arbetsmiljö på 2000-talet"

Dels handlar seminariet om Arbetsdelegationens slutrapport. Margareta Eklund, Ludvika, har lett arbetet och presenterar rapporten samtidigt som hon gör en omvärldsreflektion om Dalarnas framtid.
- Samhället har förändrats, inte minst arbetslivet och Dalarna står inför stora utmaningar, säger hon i en kommentar till programmet. I samband med frukostmötet delas ett bokstipendium ut till en kvinna.

Tid: Tisdagen 30 november kl 07.30 - 09.00

Plats: Minervas kansli, Kyrkbacksvägen 8, Falun

Anmälan: Senast den 26/11 på tel 023 - 159 11 eller fax 023 - 697 80

Kostnad: Gratis för medlemmar, 50 kr för icke medlemmar.

VÄLKOMNA!

 


Julfrukost på temat

"Vad kommer EMU att innebära?"

 

Maria Hellborg från EIC Dalarna medverkar och berättar vad EMU kommer att innebära för svenska kvinnor och män.

Tid: Fredagen den 17 december kl 07.30 - 09.00

Plats: Minervas kansli, Kyrkbacksvägen 8, Falun

Anmälan: Senast den 15/12 på tel 023 - 159 11 eller fax 023 - 697 80

Kostnad: Gratis för medlemmar, 50 kr för icke medlemmar.

VÄLKOMNA

 


Minervadagen

 

Minerva-dagen blev mycket lyckad. Närmare fyrtio kvinnor och män, med en eller annan anknytning till Minerva, hade samlats i Näringslivets Hus i Falun för att delta i halvdagsseminariet. Sammanhållande länk var Marianne Omne-Pontén, Dalarnas Forskningsråd, med egna erfarenheter som adept från mentorprogram 4.

Kjell Nohrstedt - mentor fem år i rad!

Först ut var Kjell Nohrstedt, VD för Proffice. Han fick beteckningen "supermentor" efter att ha haft inte mindre än fem adepter genom åren.

  - Vad är det för kompetens du har som adepterna efterfrågar? undrade Marianne och lämnade över till Kjell.

  Han trodde att en viktig faktor var hans kunskap i marknadsföring. Men han gillar verkligen att bidra till en annan människas utveckling och det får han utlopp för som mentor.

  - Man får så otroligt mycket tillbaka. Varje adept är unik och situationerna blir därför helt olika. I min roll som mentor ställer jag frågor som tvingar adepten att tänka efter och ta ställning.

  Kjell har också fått god kunskap via sina adepter om hur män fungerar som ledare. Han har fått insyn i andra verksamheter och skaffat sig ett värdefullt nätverk tack vare Minerva.

  Tanken var att Kjells adepter också skulle ha varit med under dagen, men av olika skäl gick det tyvärr inte. Men han hade ringt runt till dem och frågat vad de hade fått uppskattat i mentor-adeptrelationen. Följande punkter kom fram:

- Suveränt att få allt ljus på ens person. Skönt när någon utomstående lyssnar.
- Sekretessen
- Kjells chefserfarenheter
- Att han var utomstående och inte hade någon relation till adeptens arbetsplats
- Hans marknadsföringskunskaper

Kjells slutsats var att ett mentorprogram alltid leder till utveckling och ofta också till förändring. Tre av hans adepter har t.ex bytt jobb.

 - Jag efterlyser mentorer som ser chefsämnen i adepterna. Jag arbetar själv med chefsrekrytering och min målsättning är att alltid ha minst en tjej bland kandidaterna. Men tyvärr når vi sällan ända fram. Män anställer män - tyvärr. Men jag ser ett hopp i att de unga manliga cheferna ofta är öppnare.

  Kjell avslutade med att efterlysa fler yngre mentorer till Minervas program.

 

 

Guirong Du, energisk kvinna från Kina och adept i Maria-projektet.

Den 1 november 1989 lämnade Guirong Du Kina på grund av frihetslängtan. Det var ett svårt beslut och ett stort steg. Hon visste att Sverige var ett demokratiskt land med fred och frihet. Hon landade i ensam i Stockholm med en tågbiljett till Umeå där hon skulle studera. Och där träffade hon så småningom sin blivande man, även han från Kina.

Nu, tio år senare är hon utbildad socionom och familjen har flyttat till Falun. Förra året i oktober, såsom varande arbetslös och med erbjudanden från Arbetsförmedlingen om städ- och servicejobb långt under hennes kompetens, såg hon en annons i Falu-Kuriren om just Maria-projektet som erbjöd kvinnor med invandrarbakgrund och någon form av akademisk utbildning, att bli adepter i ett årslångt program. Hon ansökte och kom med.

- Jag har fått så mycket av projektet och min mentor Ann-Louise Larsson. Det har inneburit både kraft och mycket energi, säger Guirong. Jag har fått stöd, kontakter i olika nätverk och två arbeten.

Guirong arbetar dels som projektledare och flyktingkonsulent på Röda Korset på halvtid. Den andra halvtiden arbetar hon på Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund med ett bilbarnstolprojekt.

 


Minerva - förebild för kvinnor i Öst-Europa

 

Margareta Eklund från Arbetslivsdelegationen talade om vad som händer i dagens arbetsliv sett ur individens perspektiv. Hon presenterade det slutbetänkande som just lämnat tryckpressarna, SOU 1999:69 "Individen och arbetslivet", som hon har arbetat fram.

- Det är många omvärldsfaktorer som påverkar dagens ledarskap, sa Margareta.

Ett ökat ekonomiskt tryck, teknologiexplosionen, internationaliseringen, nya värderingsmönster och inte minst en gigantisk pensionsavgång. Det måste bli frågan om helt andra ledningsmönster för att klara detta.

Märkligt nog behöver tre av våra viktigaste samhällsfunktioner inte någon särskild utbildning: föräldern, politikern och chefen. Margareta lyfte fram några punkter som hon trodde skulle forma det framtida ledarskapet.

- att skapa tillit
- att skapa lojalitet
- arbeta projektinriktat
- förmedla visioner genom tydlighet
- skapa mångfald i arbetssättet
- kompetensutveckla
- skapa kreativitet, inte utbrändhet
- använda det goda exemplets makt
- våga ha roligt
- våga leva ett helt liv

 

Margareta Eklund berättade också helt kort om Minervas EU-projekt Mentor Athena. Det går ut på att skapa möjligheter för kvinnor från Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tjeckien att mötas och delta i ett transnationellt mentorprogram med mentorer från väst.

- Vi i Minerva stack ut hakan och påstod att vi kan ledarskap. Det har varit betydligt tuffare än vi trodde från början. Ibland frågar vi oss om vi kan förmedla rätt saker.

De kulturella språken är väldigt olika. Vi har olika värderingar när det gäller auktoriteter, nätverk, grupparbete, hierarkier och kvinnligt ledarskap. Vi har lärt oss att nätverkstanken känns väldigt främmande för de här kvinnorna. Det är vars och ens personliga utveckling som är viktigast.

Vårt mål är dock först och främst att utveckla kvinnor i arbetslivet med hjälp av Minervas mentorprogram. Mentorerna kommer från Belgien, Spanien och Sverige. Men detta har vi anledning att återkomma till i nästa Nyhetsbrev.

 

Marita Norlin - Levande ledarskap

Marita Norlin är konsult i Minervas olika mentorprogram och har lång erfarenhet av ledarskap både som chef i 15 år och numera som konsult.

- Ledarskap handlar mycket om att ge liv i en organisation och att skapa tillsammans med andra människor i så kallat medarbetarskap, säger Marita.

Hennes definition av ledarskap lyder: Att som ledare agera så att resultatet blir annorlunda än om jag inte skulle vara där.

En studie av världens 90 mest framgångsrika ledare visade vad de hade gemensamt:

- Tydlig vision och tydliga mål
- Uthållighet
- Självkännedom
- Ständig önskan att lära nytt
- Älskar sitt jobb
- Förmåga att attrahera - "karisma"
- Emotionellt mogna
- Risktagare
- Ovilliga att se misslyckanden
- Ett överordnat behov


"Vad har en ung VD från Irland
att lära av en VD från Tyskland?"

 

Ett seminarium om ledarskap i fyra Europeiska länder.

EU-projektet TANDEM är ett exempel på hur ledarskap kan utvecklas genom olikheter och mångfald. I fyra europeiska länder har chefstränade yngre kvinnor under ca sex veckor fått möjlighet att i vardagen få följa en VD i ett litet eller medelstort företag i ett annat land.

Hantwerkskammer i Hamburg har lett projektet och kommer nu till Falun för att presentera resultaten. Det finns planer på att genomföra en transnationell fortsättning och Dalarna skulle då få möjligheten att delta.

Tid: Måndagen 29 november kl 12.00 - 16.00.

Plats: Näringslivets Hus, Ölandsgatan 6 i Falun.

Medverkande: Chefen för Hantwerkskammer i Hamburg, Carola Niemann och projektledaren Martina Kelb.

Kostnad: Gratis

Anmälan: På tel 023 - 159 11 eller

fax 023 - 697 80 senast den 18 november.

VÄLKOMNA!


Mentorprogram 7

Nytt mentorprogram startar den 16-17 november. Programmet kommer att följa den tidigare modellen men utvidgas processmässigt med de två deltagarna från Maria-projektet. Det ska bli mycket spännande att följa vad en ny dimension kan tillföra vårt ordinarie mentorprogram. Processledare i programmet blir även denna gång vår omtyckta konsult Marita Norlin.

 


Maria-projektet

Maria-projektet - mentorprogram för arbetssökande invandrarkvinnor med akademisk utbildning- fortsätter. Det är inte längre ett projekt för arbetssökande kvinnor i någon större omfattning. Sju har fått arbete, två löfte om anställning

och en studerar. Det är dock viktigt att få fortsatt stöd och vägledning i yrkeslivet och därför fortsätter mentorprogrammet ännu några månader. På programmet står förutom mentorkontakterna: språkseminarium med en upppföljningsdag,

frukostmöten och seminarier. I januari finns det också planer på en resa till riksdagen på studie-besök och samtidigt uppvakta statsrådet Mona Sahlin för att berätta om projektet.

En nyhet i förlängningen av projektet är att två nya deltagare (arbetssökande invandrarkvinnor med akademisk utbildning) ska delta i Stiftelsen Minervas ordinarie mentorprogram nr 7. Nätverk ska de också få med den stora Maria-gruppen och deras mentorer. Naturligtvis ska de också få hjälp med praktikplatser och personlig handledning under projekttiden.